LÄHETYSTYÖ

Evankeliointia lähellä ja aina maan ääriin asti

Seurakuntamme tukee lähetys- ja kehitysaputyötä ennen kaikkea ensisijaisesti oman herätysliikkeen so. helluntailiikkeen toimijoiden kautta. Lähetys- ja kehitysaputyötä tuetaan muun muassa Venäjällä, Latviassa ja Suomen sukuisten kansojen keskuudessa tehtävänä kristillisenä kirjallisuustyönä ja sosiaalisena auttamistyönä. Seurakunnalla on Fida International ry:n kautta myös kaksi kummilapsikohdetta: Tansanian vammaiset lapset (yhteisökummi) ja Abhishek Gamet Intiassa. Osallistumme mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan myös muuhun avustustyöhön.

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.
Apostolien teot 1:8