Totuuden Henki

Marko Kaikula:

Elämme ajassa, jossa tuodaan esille monenlaisia totuuksia. Minultakin on usein kysytty, mistä voi tietää, mikä on totuus? On pohdittu sitäkin, että mistä voi tietää mikä uskonto tai uskonsuunta on oikea, kun uskontoja ja uskonsuuntia on niin paljon. Mihin minä uskallan uskoa? Kenellä on totuus hallussaan?

Muistamme Raamatun kertomuksesta, että aikoinaan jo Pilatus kyseli totuuden perään; ”Mikä on totuus?” Pilatus kysyi vangitulta Jeesukselta. Jeesus oli hetkeä aikaisemmin sanonut hänelle: ”Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua” (Joh. 18:37).

Pohdin tässä hiljattain sitäkin, voiko totuus olla absoluuttista so. ehdotonta, vai onko totuus aina suhteellista? Onko totuudella monta merkitystä? Onko totuus riippuvainen ajasta, yhteiskunnasta ja itse kunkin ihmisen omasta näkökulmasta?

Totuus ja valhe. Näiden kahden välissä on ymmärrykseni mukaan mahdottoman laaja kirjo harmaan sävyjä ja niiden eri merkityksiä. Kysymys totuudesta on monimutkainen ja filosofisesti syvällinen aihe. Totuus voidaan ymmärtää eri tavoin eri asiayhteyksissä. On olemassa useita näkemyksiä totuudesta, ja eri filosofiset ja tiedonkäsitykset voivat tarjota erilaisia vastauksia kysymykseen: ”Mikä on totuus tänä päivänä?”. Joidenkin mielestä totuus on riippumaton mielipiteistä, uskomuksista tai tulkinnasta. Joidenkin mielestä totuus voi vaihdella eri ihmisten tai kulttuurien välillä. Heidän mukaansa totuus on riippuvainen yksilön tai yhteisön tulkinnasta ja kontekstista. Puolestaan joidenkin mielestä totuus voidaan ymmärtää sen perusteella, miten hyvin se toimii tai tuottaa tuloksia tietyssä käytännön tilanteessa.

Niin kuin voimme huomata, näiden erilaisten näkemysten perusteella voidaan sanoa, että totuus tänä päivänä voi olla monitahoinen käsite, joka vaihtelee riippuen siitä, mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Kaiken erilaisten näkemysten ja kysymysten sekä ehkä epätietoisuuden keskellä me kristittyinä so. uskovina saamme ja voimme luottaa Isään Jumalaan, Poikaan Jeesukseen ja Pyhään Henkeen.

Tutussa virressä laulamme: ”Totuuden Henki, johda sinä meitä. Etsiessämme valkeuden teitä.” Tämä on rukous, jossa pyydetään Pyhää Henkeä johdattamaan meitä totuuden tiellä ja opastamaan meitä löytämään Jumalan valkeuden ja viisauden polut. Kun rukoilemme tällä tavalla, tunnustamme Pyhän Hengen merkityksen elämässämme. Pyhä Henki on Totuuden Henki, ja Hänellä on kyky johdattaa ja opettaa meitä ymmärtämään Jumalan tahtoa ja totuutta. Pyhä Henki auttaa meitä hengellisessä kasvussa ja tutkimaan Jumalan sanaa, joka on totuuden lähde. Hän valaisee mielemme ja sydämemme ymmärtämään Jumalan suunnitelmat ja tarkoitukset sekä antaa meille voiman ja viisauden kävellä totuuden poluilla. Tämä rukous osoittaa myös nöyryyttä ja valmiutta seurata Pyhän Hengen johdatusta. Pyydämme Häntä johtamaan meitä, sillä tunnistamme tarpeemme Hänen opastukselleen ja viisaudelleen. Luotamme siihen, että Pyhä Henki johdattaa meitä oikeaan suuntaan ja auttaa meitä eksymästä ja harhaanjohtavilta poluilta.

Totuuden Henki Raamatussa

Raamatussa puhutaan Totuuden Hengestä useissa kohdissa, erityisesti Uudessa testamentissa. Ohessa on joitakin merkittäviä raamatunkohtia, joissa mainitaan Totuuden Henki:

”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.” (Joh. 14:16-17)

 

”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.” (Joh. 16:13)

 

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Apt. 1:8)

 

”Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: ’Abba! Isä!’. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.” (Room. 8:14-16)

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Raamatun kohdista, joissa puhutaan Totuuden Hengestä. Totuuden Henki on tärkeä osa Jumalan ilmoitusta ja Jumalan työtä maailmassa. Hän on läsnä auttamassa meitä uskovia ymmärtämään totuutta, ohjaamaan meitä, varustamaan meitä ja antamaan meille voimaa.

Raamatussa, Uudessa testamentissa, sanalla totuus (kr. aletheia) on syvällinen merkitys. Totuus so. aletheia viittaa todellisuuden, totuudenmukaisuuden ja piilossa olleen paljastamiseen. Se liittyy myös oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen. Totuus so. aletheia korostaa totuuden paljastamista ja ilmoittamista sellaisena kuin se todella on. Se on vastakohtana valheelle, harhalle tai petokselle. Totuus so. aletheia kutsuu rehellisyyteen, tarkkuuteen ja vilpittömyyteen. Se edustaa totuudenmukaisuutta ja todellisuuden hyväksymistä sellaisena kuin se on.

Tutussa Raamatun tekstissä Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän luo muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). Tässä yhteydessä totuus viittaa Jeesuksen olemukseen ja opetuksiin, jotka paljastavat Jumalan tahdon ja johdattavat ihmisen todelliseen elämään. Kaiken lähtökohta sinulle ja minulle on Jeesus Kristus. Hän on Totuus. Totuuden Hengen saaminen elämäämme tapahtuu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Jumala on uskollinen antamaan Henkensä jokaiselle, joka etsii ja löytää Hänet. Jeesus on täydellinen ilmentymä Jumalan totuudesta. Hän ilmoitti Jumalan tahdon ja opetti Jumalan valtakunnasta. Jeesus ei ainoastaan opettanut totuutta, vaan Hän itse oli ja on Totuus ruumiillistuneena. Hänen elämänsä, opetuksensa ja tehtävänsä täyttivät Jumalan suunnitelman ihmiskunnan pelastamiseksi synnin vallasta. Raamatun opetuksen mukaan Totuuden Henki viittaa siihen, että Pyhä Henki paljastaa totuuden ja tuo ymmärrystä uskoville. Tämä käsite perustuu Jeesuksen opetuksiin Raamatussa, erityisesti Johanneksen evankeliumissa. Jeesus puhui oppilailleen Pyhästä Hengestä ja kuvasi Häntä Totuuden Henkenä.

Edellä olevissa Raamatun tekstikohdissa Jeesus lupaa, että Pyhä Henki ohjaa uskovia totuuteen ja paljastaa tulevia tapahtumia. Totuuden Henki viittaa ensisijaisesti siihen, että Pyhä Henki avaa uskoville Jumalan totuuden ja auttaa heitä ymmärtämään Jumalan tahdon ja opetuksen. Pyhä Henki toimii opastajana ja neuvonantajana uskovien elämässä. Hän auttaa meitä tulkitsemaan Raamatun sanoja ja soveltamaan niitä omassa elämässämme. Pyhä Henki avaa sydämemme ymmärryksen näkemään Jumalan rakkauden ja suunnitelman meitä kohtaan.

Totuuden Henki myös auttaa erottamaan totuuden valheesta. Maailma on täynnä monia erilaisia näkemyksiä, kulttuurillisia vaikutteita, mielipiteitä ja vääriä opetuksia, jotka voivat johtaa uskovia harhaan. Meihin saattaa vaikuttaa myös omat henkilökohtaiset halumme ja himomme, jotka estävät meitä kuulemasta Jumalan ääntä. Saatamme myös joskus harjoittaa hengellistä laiskuutta ja välinpitämättömyyttä, jolloin emme pidä aktiivista ja elävää suhdetta Jumalaan, rukoile ja tutki Raamatun sanaa. Pysyminen lähellä Jumalaa, tutkimalla Hänen sanaansa ja rukoilemalla Pyhän Hengen johdatusta auttavat meitä pysymään lujasti totuudessa. Pyhä Henki valaisee meitä, jotta voimme erottaa totuuden ja seurata sitä. Hän auttaa meitä välttämään eksymistä harhaanjohtavista opetuksista ja tuo meidät Jumalan totuuden piiriin.

Lisäksi Totuuden Henki auttaa meitä kasvamaan hengellisesti ja pyhittymään. Hän johtaa meitä totuuden tiellä, auttaa meitä tunnistamaan syntiä elämässämme ja auttaa meitä kasvamaan yhä enemmän Jumalan kaltaisuuteen. Pyhä Henki työskentelee meissä muuttaen sydämemme, jotta voimme elää Jumalan tahdon mukaisesti ja tuoda kunniaa Jumalalle. On tärkeää ymmärtää, että totuus on kokonaisvaltaista. Totuuden Henki ei rajoitu vain intellektuaaliseen so. älylliseen tiedonhankintaan, vaan se koskettaa syvimmällä tavalla elämämme jokaista osa-aluetta. Totuuden Henki kutsuu meitä elämään totuudenmukaisesti Jumalan kanssa ja toimimaan rakkaudessa ja oikeudenmukaisuudessa toisten kanssa.

Kaiken edellä sanottuani, voinemme sanoa, että Totuuden Henki on lahja Jumalalta meille. Hän avaa meille totuuden, joka vapauttaa meidät ja johtaa meidät Jumalan läsnäoloon. Pyhä Henki on meidän opastajamme, lohduttajamme ja neuvonantajamme, joka auttaa meitä ymmärtämään Jumalan tahtoa ja elämään sen mukaisesti. Tässä valossa meidän tulisi pyrkiä avautumaan Totuuden Hengelle ja antaa Hänen johdattaa meitä yhä syvemmälle Jumalan totuuden tuntemiseen ja ilmentämiseen elämässämme. Pyhä Henki on läsnä meidän elämässämme ja auttaa meitä kohtaamaan maailman haasteet totuuden ja rakkauden voimassa.

On tärkeää huomata, että Totuuden Henki voi toimia yksilöllisellä tasolla jokaisen uskovan elämässä. Totuuden Henki voi myös vaikuttaa yhteisöissä ja seurakunnissa luoden yhteistä ymmärrystä ja ohjaten niitä totuuden tiellä. Jokainen uskova voi pyytää Pyhää Henkeä vaikuttamaan elämässään ja antaa Hänen johdattaa itseään totuuden tiellä. Rukous, Raamatun tutkiminen ja yhteys muiden uskovien kanssa voivat auttaa meitä tulemaan tietoisemmiksi Totuuden Hengen työstä elämässämme.

Voimme varmuudella luottaa Totuuden Henkeen! Kun luemme ja tutkimme Jumalan sanaa, rukoilemme ja avaudumme Pyhälle Hengelle, voimme olla varmoja, että Hän on kanssamme ja johdattaa meitä totuuden tiellä. Pyhä Henki vahvistaa uskoamme, antaa sisäisen vakuutuksen ja auttaa meitä kasvamaan hengellisesti.

On tärkeää asettaa koko elämänsä Totuuden Hengen varaan sitoutumalla Jumalan tahdon mukaiseen elämään, kuuntelemalla Hänen johdatustaan ja tottelemalla Hänen opetustaan. Se tarkoittaa, että annamme Hänelle hallinnan elämässämme ja annamme Hänen muokata meitä haluamallaan tavalla. Tämä ei tarkoita, että elämämme olisi täydellinen tai vapaa vaikeuksista, mutta se merkitsee ennen kaikkea syvää yhteyttä Jumalaan ja Hänen ohjauksessaan vaeltamista. On tärkeää olla kuuliainen Totuuden Hengen johdatukselle ja seurata Hänen opastustaan elämässä. Kun luotamme Häneen ja avaudumme Hänen vaikutukselleen, voimme kokea Hänen läsnäolonsa ja johdatuksensa elämässämme. Jumala on uskollinen pitämään lupauksensa, ja voimme luottaa siihen, että Hän pitää huolen sinusta ja minusta Totuuden Hengen kautta.

Pyhä Henki on Jumalan läsnäolo meissä, ja Hän haluaa vaikuttaa ja ohjata elämäämme. Kun pyydämme Pyhää Henkeä täyttämään meidät, annamme Hänelle luvan vaikuttaa ja johdattaa elämäämme. Voimme tänäänkin rukoilla tätä rukousta henkilökohtaisesti tai osana seurakunnan yhteistä rukoushetkeä. Rukous on tapa avata sydämemme Jumalalle ja luottaa siihen, että Hän vastaa pyyntöihimme. Jatka rukoilemista ja etsimistä, ja anna Pyhän Hengen täyttää elämäsi yhä enemmän.

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Ahdistusten kautta voittoon

Julkaistu : 13.9.2023

Tunnetko sinä Jeesuksen?

Julkaistu : 16.8.2023

Valheellisen tiedon levittäminen

Julkaistu : 2.8.2023

Tuhon omaksi vihittyä

Julkaistu : 19.7.2023

Omaisuutta keräämässä?

Julkaistu : 5.7.2023

Usko kantaa

Julkaistu : 21.6.2023

Totuuden Henki

Julkaistu : 1.6.2023

Pidä kiinni voitonseppeleestäsi

Julkaistu : 9.5.2023

Hyvä voittaa pahan

Julkaistu : 5.3.2023

Kiitä ja ylistä Jumalaa

Julkaistu : 2.2.2023

Jumala ei unoda sinua koskaan

Julkaistu : 2.1.2023

Tehkää tie kuninkaalle

Julkaistu : 5.12.2022