Todistajan tehtävä

Marko Kaikula: 

Olemme hiljattain viettäneet pääsiäistä. Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta: Kristus on ylösnoussut! Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä seisovat opetuslapset. Kristus Jeesus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Jeesus on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika.

Pääsiäispäivää edeltää kuitenkin monenlaiset tapahtumat ja tilanteet Jeesuksen elämässä ja toiminnassa viimeisen viikon ajalta. Muistamme Raamatun historiasta, että pääsiäisviikkoon sisältyy muun muassa Jeesuksen rukous Getsemanessa, Hänen vangitsemisensa, kuulustelut hallitsijoiden toimesta, Hänen tuomitsemisensa ja ristiinnaulitseminen. Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on kuollut meidän edestämme! Hänen sovitustyönsä on täytetty. Siksi sekä pitkäperjantai että ensimmäinen (1.) pääsiäispäivä ovat suuria päiviä kristikunnassa.

Pääsiäisen jälkeen alkaa kristikunnan historiassa merkittävä tehtävä tai työ (miten itse kukin tämän määrittelee), joka jatkuu edelleen tänä päivänä. Tehtävä tai työ jatkuu siihen saakka, kunnes Herramme Jeesus Kristus noutaa meidät taivaan kotiin. Ennen kuin saavutamme meille luvatun ikuisen elämän kruunun (Ilm. 2:10), meille on annettu tehtävä toteutettavaksi.

Mikä tämä tehtävä on? 

Se on se sama tehtävä, jota opetuslapset alkoivat välittömästi toteuttaa Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Tehtävä oli ja on edelleen sama: Julistaa sanomaa, että Jeesus kuoli jokaisen ihmisen syntien edestä, Hän ylösnousi kuolleista, ja astui ylös taivaaseen Isän Jumalan oikealle puolelle. Ja Hän hallitsee, ja Hän tulee kerran tuomitsemaan jokaisen ihmisen hänen omien tekojensa mukaan. Tuomiomme on joko iankaikkinen taivas ja läsnäolo Jumalan kirkkaudessa, tai iankaikkinen kadotus ja ero Jumalasta, helvetti.

Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kanssa. (Mark. 16:20) 

Jokainen uskova so. kristitty on kutsuttu Jeesuksen ylösnousemuksen todistajaksi (Apt. 2:32). Me toteutamme tätä tehtävää menemällä ja välittämällä Kristuksen Jeesuksen rakkautta ja pelastussanomaa kaikenlaisissa tilanteissa, kaikkialla ja kaikenlaisille ihmisille. Me johdamme ihmiset Kristuksen luokse ja Hänen omikseen. Todistaja on henkilö, joka kertoo mahdollisimman totuudenmukaisesti sen, mitä hän on nähnyt ja kuullut. Todistaja ei saa muuttaa faktoja eikä sepittää omia mielipiteitään tapahtumien kulusta. Jos todistaja muuttaa faktoja syystä tai toisesta, tästä tulee omat seuraamukset väärän todistuksen antamisesta.

Myös meidän ydintehtävämme on uskollisesti todistaa historiallisesti todennettavasta tapahtumasta. Tämä historiallinen tositapahtuma on kaikessa lyhykäisyydessään seuraava:

Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan. (1. Kor. 15:3b-4) 

Mielestäni tämä todistajan tehtävä on kaikista maailman tehtävistä, toimista tai viroista arvokkain. Kysymyksessä on Jeesuksen meille henkilökohtaisesti antamasta tehtävästä. Lisäksi tehtävän tärkeyttä korostaa se, että meillä on vastuu ihmisenä toisen ihmisen sielusta.

Meillä voi olla väärä käsitys siitä, kenelle todistajan tehtävä kuuluu. Monesti monet ajattelevat siten, että todistaminen kuuluu pastoreille, sillä saavathan he rahallisen korvauksen so. palkan hengellisestä työstä. Toiset taas ajattelevat, että todistajan tehtävä kuuluu evankelistoille; heillähän on erityinen kutsumus juuri evankeliumin julistamiseen. Mutta, koska minä en ole pastori enkä evankelista, todistajan tehtävä ei ole minun tehtäväni. Näillä verukkeilla todistajan tehtävä ei kuitenkaan häviä minnekään. Nimittäin kutsu viedä evankeliumia eteenpäin on annettu jokaiselle uskovalle kristitylle. Aivan jokaiselle!

  • Jeesus käski kaikkien opetuslasten mennä. (Matt. 28:19)
  • Opetuslapset toteuttivat käskyn käytännössä ja lähtivät rohkeasti liikkeelle. (Mark. 16:20)
  • Opetuslapset sanoivat, että he kaikki olivat todistajia. (Apt. 2:32)

Kun pysähdymme edellä olevan edessä, voimme huomata, ainakin omalla paikkakunnallani, että me tarvitsemme uuden herätyksen ja näyn todistajan tehtävästä. Miksi? 

Ensiksi siksi, että se on jokaisen meidän ensimmäinen ja tärkein tehtävä. Toiseksi, seurakunta, jonka jokainen jäsen on todistaja, kasvaa. Esimerkkinä toimii vaikkapa Antiokian seurakunta (Apt. 11, 13, 15). Seurakunta kasvoi ja vahvistui evankeliumin sanan julistamisen seurauksena. Herran käsi oli heidän kanssaan (Apt. 11:21).

Yksi tärkeä näkökulma todistajan tehtävässä on se, ettei meidän tarvitse olla yksin. Me saamme pyytää avuksemme Pyhän Hengen läsnäoloa, täytettä ja voimaa. Ennen taivaaseen astumistaan, Jeesus lupasi seuraajilleen voiman korkeudesta:

Ja minä lähetän teille sen, minkä minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. (Luuk. 24:49) 

Todistajan tehtävä ei ole helppo. Tiedän sen omasta kokemuksesta. Todella usein oma liha, oma mieli ja pelko asettuvat esteeksi todistajan tehtävän toteuttamiseksi. Ja sitten kun istuu pohtimaan näitä esteitä, katuu ja harmittelee sitä, että on pelkuri, vaikka sanoma on maailman paras.

Mikä tässä heikkouden tilassa voisi auttaa? 

On todellakin yksi, ja se on: tarvitaan Pyhän Hengen voimaa korkeudesta. Todistaja so. sinä ja minä toimimme yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Yksi Pyhän Hengen nimityksistä on Puolustaja (Joh. 14:16). Puolustaja (kr. parakletos) merkitsee sellaista miestä, joka on syytetyn avustajana oikeudessa. Aivan samalla tavalla Pyhä Henki on sitoutunut avustamaan, neuvomaan, kehottamaan ja vahvistamaan meitä todistajan tehtävässämme.

Pyhä Henki itse asiassa itsekin todistaa Jeesuksesta (Joh. 15:26). Siksi Hän on varmasti läsnä siellä missä Kristuksesta Jeesuksesta kerrotaan sanoilla ja teoilla. Pyhä Henki ei ole erilainen kuin Jeesus, vaan toinen samanlainen. Siksi tänäänkin haluan meitä jokaista muistuttaa, ettemme ole yksin todistajan tehtävässämme. Pyhä Henki on meidän apunamme. Hän on meidän turvamme ja voimamme.

Todistaja kulkee Herransa askelissa, mutta myös saapuvan Kuninkaan edellä rukoillen, todistaen, uhraten ja rakastaen. Jumala ei jätä omiaan vaeltamaan yksinään ja seuraa taivaasta kannustaen heidän kulkuaan. Kristus Jeesus on itse kanssamme lupauksensa mukaan:

Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. (Matt. 28:20)

Rohkenisitko pohtia sitä, mitä kaikkea tapahtuisikaan niin omalla paikkakunnallasi, Suomessa kuin kaikkialla maailmassa, jos uskovat rohkeasti aktivoisivat todistajan tehtävän omassa elämässään ja toimissaan?

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Kuolemaa ei enää ole

Julkaistu : 6.12.2023

Parannuksen saarna

Julkaistu : 22.11.2023

Kristuksen kokoinen portti

Julkaistu : 8.11.2023

Sateen kohina kuuluu jo

Julkaistu : 25.10.2023

Vahvalla perustuksella

Julkaistu : 11.10.2023

Ahdistusten kautta voittoon

Julkaistu : 13.9.2023

Tunnetko sinä Jeesuksen?

Julkaistu : 16.8.2023

Valheellisen tiedon levittäminen

Julkaistu : 2.8.2023

Tuhon omaksi vihittyä

Julkaistu : 19.7.2023

Omaisuutta keräämässä?

Julkaistu : 5.7.2023

Usko kantaa

Julkaistu : 21.6.2023

Totuuden Henki

Julkaistu : 1.6.2023

Pidä kiinni voitonseppeleestäsi

Julkaistu : 9.5.2023