Pyhä Henki

Mikael Lappalainen: 

Keskustelin vuosia sitten kristillisiä vaikutuksia ihmettelevän henkilön kanssa. Hän ei ollut uskovainen. Hän kertoi kuinka oli kerran pysähtynyt kadulle kuuntelemaan herätyskristillistä ryhmää, joka julisti evankeliumin sanaa ja lauloi. Hän kertoi ihmetelleensä sitä ihmeellistä hyvän olon tunnetta ja rakkauden ilmapiiriä jota hän koki. Hän ei löytänyt sille järkevää selitystä. Se oli jotain yliluonnollista ja hyvää. Vastasin hänelle, että se mitä koit oli Jumalan Pyhä Henki.

Mitä tai kuka on Pyhä Henki? Mitä varten Pyhä Henki on olemassa? Voiko sen nähdä? Voiko sen kokea? Mistä voin löytää Pyhän Hengen? On erittäin tärkeää, että me perehdymme tähän aiheeseen ja ymmärrämme mitä Pyhä Henki on. Pyhä Henki on itseasiassa niin kriittisen tärkeä kristillisyyden peruselementti, jota ilman ei olisi olemassa edes kristillisyyttä. Asia on myös erittäin laaja, Pyhän Hengen vaikutuksen kattaen kaiken hengellisen elämän ja toiminnan alusta loppuun. Kristillinen elämä on hengellistä elämää; ilman Henkeä ei ole siis hengellistä elämää ja ei ole siis kristillisyyttä. Aika tärkeää vai mitä? Tässä lyhyessä kirjoituksessa voimme mennä ainoastaan Pyhän Hengen teeman muutamaan perusteeseen, aiheen ollessa siis hyvin laaja ja kattaen koko kristillisen elämän, sen mitä me kutsumme hengelliseksi elämäksi.

Pyhä Henki on ollut aina olemassa ja on ja pysyy!

Pyhä Henki on ollut aina olemassa ja on ja pysyy. (1. Moos. 1:2; Ilm. 22:17). Jumala on kolmiyhteinen Jumala. Tässä pyhässä kolmiyhteydessä on kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ihmeellistä on, että on kolme erillistä persoonaa, mutta ne ovat samanaikaisesti myös yksi. Puhumme nyt taivaasta tulevista Jumalan asioista, joita me luodut ihmiset emme täysin ymmärrä. Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala on Henki (Joh. 4:24). Jumalan taivaalliset asiat ovat siis hengellisiä. Ne ovat myös erittäin konkreettisia ja tosia (Luuk. 24:39). Myös Jeesus Kristus, Jumalan poika on konkreettinen ja fyysinen tosi ihminen, eli lihaksi tullut.

Jeesuksen Kristuksen kuolleista ylösnousemisen jälkeen Jeesuksesta on tullut kristillisyyden ja hengellisen elämän keskipiste. Jeesus on Herra. Ei ole ketään muuta, joka voisi olla nyt Uusi testamentillisessa ajassa keskipiste. Kuolleista ylösnousemisen jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja tämän jälkeen nousi ylös taivaaseen (Apt. 1:9-11). Jeesus nousi takaisin taivaaseen mistä Hän oli myös tullutkin. Jeesus on toisin sanoen Pyhä ja taivaallinen, mutta oli myös fyysinen tosi ihminen. Ennen ristin kuolemaa Jeesus lupasi, että Hän ei jättäisi seuraajiansa yksin Hänen poismenonsa jälkeen (Joh. 14:16-20). Myös ylösnousemuksen jälkeen Jeesus lupasi vielä uudelleen, että he eivät jäisi yksin (Matt. 28:19-20).

Nyt itseasiassa tulemmekin järisyttävään Pyhän Hengen teeman ytimeen; kuinka nyt taivaassa oleva Jeesus voi olla joka päivä Häneen uskovien ihmisten luona? Vastaus on: ihmeellisen Pyhän Hengen vaikuttavalla voimalla. Toisin sanoen Pyhän Hengen ollessa läsnä, silloin Jeesus on läsnä lähellämme. Eikä vain Jeesus, myös Isä Jumala on lähellä, Jeesuksen kautta. Miten tämä kaikki voi olla mahdollista? Jeesus ilmoitti kuinka Pyhä Henki tulisi ihmeellisellä tavalla asumaan meissä sisäisesti sekä olemaan näin meidän ihmeellinen, taivaallinen voimamme. Näin ollen Jeesus on Häneen uskovien luona joka päivä ja joka hetki.

Johanneksen evankeliumin 3. lukua pidetään yhtenä kristillisen opin peruspylväänä. Erikoisesti Johanneksen kolmannen luvun Jeesuksen opetusta hengellisen elämän alkupisteestä onkin hyvä opiskella ja ymmärtää (Joh. 3:1-16). Meidän hengellisellä elämällämme on alkupiste eli syntymä. Sitä ennen emme ole hengellisesti vielä syntyneet ts. emme ole hengellisesti elossa. Hengellinen syntymä voi tapahtua yksin ja ainoastaan Jumalan Pyhän Hengen tekona. Ilman Pyhää Henkeä ei siis voi tapahtua hengellistä syntymää. Ihmeellistä on, että kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, voivat kokea hengellisen syntymän, Jumalan hyvän lupauksen mukaisesti (Joh. 7:38-39). Se mitä tässä taivaasta tulevassa ja ihmeellisessä hengellisessä syntymässä tapahtuu, onkin lähes mahdotonta selittää; ne jotka kokevat hengellisen syntymän, kertovat siitä itse, ja voivat siitä kertoa (Apt. 10:44).

Meille Jeesukseen uskomisen kautta luvattua hengellistä syntymää Pyhästä Hengestä, tai kristillistä uskoa ei siis voisi olla olemassa ilman Pyhää Henkeä. Myöskään mitään mitä me kutsumme hengelliseksi elämäksi ei voisi olla ilman Pyhää Henkeä. Jos me ottaisimme pois tai hylkäisimme Jumalan Pyhän Hengen kristillisestä elämästä, jäljelle jäisi ikään kuin sisältä tyhjä laatikko, jossa ei olisi elämää. Pelkät seinät olisivat, mutta elämää ei olisi. Pyhä Henki on elämän Henki, joka antaa meille elämän taivaasta elämän antajalta (Joh. 6:62-63).

Pyhä Henki on elämän Henki!

Ehkä kaikkein pysäyttävintä on kuitenkin se, että Pyhä Henki on taivaallinen Jumalan Henki taivaasta, joka annetaan meille tavallisille ihmisille. Me saamme Hengen, joka on sama, joka asuu Jumalan luona taivaassa. Jumalan, joka on hyvä Jumala. Hengen, joka on hyvä Henki. Hengen, joka on puhdas Henki. Hengen, joka on totuuden Henki. Hengen, joka on ihmeellinen Henki. Sinäkin alat tuntemaan ihmeellistä ja hyvää ilmapiiriä ja Jumalan rakkautta. Jotakin mikä on yliluonnollista. Jotakin mitä et voi mitenkään selittää. Jumalan Pyhää Henkeä.

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

Uusimmat blogitekstit

Herra viitoittaa oikean tien

Julkaistu : 3.8.2021

Rakkaus voittaa; aina!

Julkaistu : 20.7.2021

Ristin ottaminen

Julkaistu : 22.6.2021

Kuka Pyhä Henki on?

Julkaistu : 25.5.2021

Itsensä kieltäminen

Julkaistu : 11.5.2021

Valvokaa, Jeesus tulee takaisin!

Julkaistu : 27.4.2021

Autuaat ovat ne jotka uskovat

Julkaistu : 22.4.2021

Todistajan tehtävä

Julkaistu : 13.4.2021

Menkää ja tehkää

Julkaistu : 8.4.2021

Jumalan kohtaaminen

Julkaistu : 29.3.2021

Ylenpalttinen armo

Julkaistu : 25.3.2021

Kiitä ja ylistä Herraa!

Julkaistu : 15.3.2021

Hedelmä

Julkaistu : 11.3.2021