Pidä kiinni voitonseppeleestäsi

Marko Kaikula:

Ilmestyskirjassa ja sen luvussa kolme (3) ja jakeissa 7-13 kirjoitetaan seuraavaa:

»Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: »Näin sanoo Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa: »Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni. Niinpä minä annan sinulle väkeä Saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. »Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi. Siitä, joka voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. »Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille.

Nostan edellä olevasta Raamatun tekstistä esille ainoastaan joitakin näkökulmia. Kaiken perusta luvatun voitonseppeleen saamisessa on Kristuksen Jeesuksen nimessä. Jeesus on Pyhä ja Tosi. Jeesus on Jumala. Pyhä korostaa Hänen jumaluuttaan. Hänellä on valta antaa ja ottaa. Jeesus on myös Tosi, joka tarkoittaa aitoa, totuudellisuutta. Hän puhuu totta. Kun Hän lupaa, Hän toteuttaa lupauksensa. Monet tänäkin päivänä kiistävät nämä kaksi Jeesuksen ominaisuutta, mutta Raamattu selkeästi osoittaa, että Jeesus on sekä Pyhä että Tosi.

Tekstijaksossa tulee esille Jeesuksen ihmeellinen lupaus: ”Minä tulen pian.” Monet ihmiset epäuskossaan kysyvät lukiessaan tätä: ”Kuinka Hän voi sanoa näin? Tämä kirje kirjoitettiin melkein 2 000 vuotta sitten. Seurakunta on odottanut Häntä siitä lähtien, mutta eipä Häntä ole vielä näkynyt. Kuinka Hän voi sanoa seurakunnalle tulevansa pian?”.

Kun maailma lähestyy viimeisiä hetkiään, meidän pitäisi kuulla jälleen Hänen lupauksensa, että Hän tulee pian. Jeesus itse sanoi, että kun näemme ja kuulemme sodan ääniä; merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä; merten aaltojen pauhua ja jylinää; ahdistusta ja epätoivoa kansakunnissa ja ihmisissä (Luuk. 21), nämä viittaavat siihen, että aika on lähellä.

Vähä-Aasian seitsemän seurakunnan osalta Efesoksen (2:5), Pergamonin (2:16) ja Sardeksen (3:3) seurakunnille Kristuksen pikainen tulo olisi ollut pelon aika, jos he eivät olisi tehneet parannusta, sillä Jeesus tulisi heidän tuomarikseen. Puolestaan Filadelfian seurakunnalle Kristuksen sanat, ”Minä tulen pian”, eivät kuitenkaan olisi olleet uhkaavat sanat. Pikemminkin nämä sanat olisivat olleet heille mahtava lupaus Hänen välittömästä paluustaan ja voittajan palkinnon saamisestaan. Sana pian merkitsee pikaista, ilman varoitusta tulemista. Jeesus tulee aivan yllättäen. Ja Jeesuksen paluun yhteydessä jokainen perille so. maaliin päässyt on voittaja, joka saa voitonseppeleen. Kaikki saavat tämän voittajan seppeleen. Vaikka laahustaen, ontuen tai ryömien pääset maaliin, olet Kristuksen Jeesuksen silmissä voittaja. Mikä valtava armo!

Pidä kiinni mitä sinulla on -lause tulee Ilmestyskirjassa esille useamman kerran. Jeesus sanoo saman lauseen Tyatiran seurakunnalle (2:25): ”Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen.” Nyt sama kehotus annetaan myös Filadelfian seurakunnalle. Mistä tulee pitää kiinni, joka Filadelfian seurakunnalla jo on? Vastauksen tähän löydämme tekstijaksostamme. Filadelfian seurakunnan tuli säilyttää edelleen lujasti kristillinen usko ja sitoutuminen Jumalan valtakunnan työssä. Heidän ei tule horjua uskollisuudessaan Kristukselle Jeesukselle. Jakeen (3:11) ajatus voidaan ilmaista myös sanomalla: ”Sinun on edelleen uskottava vahvasti minuun” tai ”Sinun on pysyttävä uskollisena minulle”. Seurakunnan on edelleen tarkattava tilaansa, ettei kukaan tai mikään vie voittopalkintoa.

Filadelfian seurakunnan perusta on vankka. Kristus Jeesus on avannut oven hedelmälliseen työhön; seurakunnan pienuudesta huolimatta, seurakunta on asettanut kaiken luottamuksensa Jumalaan; seurakunta on rohkeasti pitänyt kiinni Jumalan Sanasta ja Jeesuksen pyhästä ja kalliista nimestä. Tähän myös meitä seurakuntana kutsutaan. Jeesuksen kehotus tai varoitus muistuttaa meitä elämään Hänen tulemuksensa valossa so. odotuksessa, pitämään kiinni Hänestä uskoen ja palvellen Häntä. Hän ei unohda palvelemistamme (3:8). ”Minä tiedän sinun tekosi.”

Muistammehan mitä Jeesus aikanaan opetti:

Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita (Joh. 8:31-32).

Ihmisille on välitetty totuus, totuus Hänestä, joka on myös tie ja elämä. Kristuksessa Jeesuksessa Häneen uskovat on vapautettu lain tuomiosta, synnin palkasta ja kuoleman otteesta. Tekstimme myös sanoo, että Jeesus Kristus on Pyhä ja Tosi.

Kristus Jeesus kutsuu seurakuntaa jatkamaan sinnikkyyttä. ”Älä anna periksi kilpailun loppumetreillä.” ”Tehdään maaliin juokseminen yhdessä.”

Tässä tekstijaksossa voitonseppele kuvannee enemmän sitä hetkeä, joka saadaan maalissa. On tultava maaliin saakka. On pysyttävä uskollisena Kristukselle Jeesukselle loppuun so. maaliin saakka. Jeesus puhuu koko Filadelfian seurakunnalle. Hän puhuu jokaiselle uskovalle. Jeesus Kristus teki selväksi Ilmestyskirjan luvuissa kaksi ja kolme (2-3), että palkinto so. seppele odottaa Jumalan valtakunnassa niitä, jotka ”voittavat”, ja voittaminen merkitsee voittoa! Tässä tekstijakson jakeessa 11 käytetään voitonseppeleestä sanaa (kr. stephanos), joka tarkoittaa myös kruunua, mutta merkitys korostaa ennen kaikkea voittamista.

On olemassa vaaroja, jotka voivat saada uskomme Jumalan Sanaan horjumaan ja kaatumaan. Elämme ajassa, jossa saatamme eksyä pois totuudesta, jos emme pidä lujasti kiinni Jumalan Sanasta ja Jeesuksen nimestä. Jumala-vastainen arvomaailma ja Raamatun vastaiset opit ja lait sekä näkemykset tulevat yhteiskunnassamme yhä enemmän vallitseviksi. Ajattelen siten, että ihminen voi menettää pelastuksen ja ikuisen elämän Jumalan luona, jos ihminen tietoisesti kääntää selkänsä Jumalalle ja hylkää Hänet kokonaan. Siksi Jeesus kehottaa pysymään Hänen tulemukseensa asti uskollisena, ettemme menettäisi lopullista palkintoamme, joka on elämä Kristuksen Jeesuksen kanssa Hänen messiaanisessa valtakunnassaan so. uudessa Jerusalemissa.

Ja niille, jotka voittavat on kolminkertainen lupaus olemassa. Ensiksi Jeesus sanoo: ”Minä teen hänestä pylvään Jumalani temppeliin.” Pylväs on kuva voimasta. Pylväänä oleminen on merkki erityisestä palkitsemisesta, johon kuuluu pysyvä ja näkyvä kunnia-asema ja vastuut iankaikkisessa Jumalan valtakunnassa. Toiseksi Jeesus sanoo: ”siitä, joka voittaa ei joudu milloinkaan lähtemään Jumalan temppelistä.” Voittajalla on kiinteä ikuinen kunniapaikka Jumalan pyhäkössä. Ei ole enää hylkäämistä ja vainoa, vain hyväksyntää ja siunausta. Kolmanneksi Jeesus sanoo, että Hän kirjoittaa voittajaan Isän Jumalan nimen, Isän Jumalan kaupungin so. uuden Jerusalemin nimen sekä oman nimensä.

Jumala ottaa voittajan täysin omaan omistukseensa. Jumala antaa voittajalle täyden kansalaisuuden uudessa taivaallisessa kaupungissa. Jumala vielä antaa voittajalle täydellisen ja läheisen yhteyden poikansa Kristuksen Jeesuksen kanssa. Tämä kolminkertainen lupaus kuvaa uskovia, jotka kuuluvat Jumalalle, joilla on taivaan kansalaisuus ja joilla on erityinen suhde Kristukseen Jeesukseen. Uusi Jerusalem on Jumalan kansan tuleva asuinpaikka (21:2). Heistä tulee Jumalan tulevan valtakunnan kansalaisia. Kaikki on uutta, puhdasta ja turvallista.

Filadelfian seurakunta on hyvä esimerkki nykyajan seurakunnalle. Vaikka heillä todennäköisesti oli joitakin puutteita, ehkä virheitäkin oli tullut tehtyä, seurakunnalle osoitetussa kirjeessä ei ole yhtään moitetta heitä kohtaan. Tämän päivän seurakunnat ja kirkot tekevät hyvin, jos ottavat mallia Filadelfian seurakunnan elämästä ja sen uskosta. Kaikesta vastustuksesta ja ehkä sorrosta huolimatta, he pitivät kiinni tärkeimmästä; Jeesuksen nimestä ja Jumalan ikuisesta ja pyhästä Sanasta. Kristus Jeesus toteuttaa lupauksensa seurakunnalleen, jos seurakunta pysyy Hänessä.

Joskus me saatamme tuntea, että uskomme ja hengellinen voimamme ovat vähäiset, ehkä jopa lopussa. Mutta haluan rohkaista jokaista. Emme me toimi ja elä omassa voimassamme, vaan Kristukselta Jeesukselta saamme uuden voiman. Käytä sitä, mitä sinulla on elääksesi Kristukselle, vaikka se olisi omasta mielestäsi pientä ja vähäistä, niin Jumala varmasti kiittää ja palkitsee sinut. Muista, että todellinen testi ei ole se, kuinka aloitamme, vaan se, miten lopetamme. Kilpaile siis loppuun so. maalin asti.

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Ahdistusten kautta voittoon

Julkaistu : 13.9.2023

Tunnetko sinä Jeesuksen?

Julkaistu : 16.8.2023

Valheellisen tiedon levittäminen

Julkaistu : 2.8.2023

Tuhon omaksi vihittyä

Julkaistu : 19.7.2023

Omaisuutta keräämässä?

Julkaistu : 5.7.2023

Usko kantaa

Julkaistu : 21.6.2023

Totuuden Henki

Julkaistu : 1.6.2023

Pidä kiinni voitonseppeleestäsi

Julkaistu : 9.5.2023

Hyvä voittaa pahan

Julkaistu : 5.3.2023

Kiitä ja ylistä Jumalaa

Julkaistu : 2.2.2023

Jumala ei unoda sinua koskaan

Julkaistu : 2.1.2023

Tehkää tie kuninkaalle

Julkaistu : 5.12.2022