Pelkuri

Mikael Lappalainen: 

Olin kerran kristillisessä tilaisuudessa, jossa koin voimakasta sisäistä tarvetta ottaa osaa alttarikutsuun. Koin alttarikutsun puhuvan kuin se olisi suunniteltu juuri ja yksin minua varten. En kuitenkaan mennyt. Paha olo vaivasi minua tilanteen jälkeen, ja en löytänyt mitään järjellistä syytä siihen, miksi en toiminut. Lisäksi kaikki alttarihetkeen osallistuneet tulivat vapautuksen ja ilon itkuineen hetkestä takaisin. Heille ei ollut käynyt mitään pahaa osallistuessaan, ainoastaan päinvastoin. Ihmispelko oli iskenyt paulan. Hyvä ja ymmärtävä Jumala puuttui asiaan. Sain kokea minulle valmistetun myöhäisen yön alttarihetken, jossa Jumalan palvelija siunasi ja rukoili puolestani. Minäkin sain itkeä ilosta. Olo oli niin kuin Nikodeemuksella Israelin yössä.

Tuomarien kirjassa on mielenkiintoinen kertomus Gideonista ja siitä miten hän suuren paineen ja pelon keskeltä nostettiin rohkeaksi sankariksi. Gideon sai Herralta seikkaperäiset ohjeet Baalin alttareiden ja asera-karsikkojen poistamisesta. Suuren paineen ja pelon keskellä Gideonin toiminta oli vähintäänkin innovatiivista (Tuom. 6:27). Ehkä tärkeintä Gideonin muuttumisessa on kuitenkin se tosiasia, kuinka Gideon muuttuu rohkeaksi sankariksi Herran ihmeellisestä vaikutuksesta (Tuom. 6:14). Raamatussa onkin monia kertomuksia liittyen eri tilanteisiin, missä henkilöt joutuvat asumaan pelon keskellä tai joutuvat tilanteisiin, missä on inhimillisesti jopa mahdotonta suoriutua.

Pelko on asia, mikä on meille ihmisille hyvinkin tuttu. Kukapa meistä ei olisi esimerkiksi joskus ajatellut mielessään mitä rohkeimpia ja hienoimpia suunnitelmia, mutta tärkeän päivämäärän saapuessa luopunut suunnitelmistaan. Pelko ei ole pelkästään negatiivinen asia. Me ihmiset tarvitsemme hiukan pelkoa mm. suojautuaksemme ja tunteaksemme sisäisen äänemme kautta erilaisia vaaratilanteita. Kaikkein tärkeintä pelkoa on kuitenkin Jeesuksen Kristuksen meille opettama Jumalan pelko (Luuk. 12:4-5).

Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala on meitä rakastava ja hyvä Jumala. Jumala on myös luonteeltaan meitä aina kannustava ja meitä tukeva. Hän tietää meidän virheemme ja pelkuruutemme hyvin. Jumalan ihmeellinen suunnitelma meidän muuttamiseksi ja Hänen hyvää tarkoitustaan varten on Pyhä Henki. Jumalan meille antaman Pyhän Hengen muuttavan vaikutuksen ja voiman ansiosta me muutumme (Apt. 1:8). Vain ja ainoastaan Jumala voi muuttaa meidät elämään pelosta vapaata kristityn elämää, aivan kuten Gideonkin. Toki me koemme erilaisia pelkoja elämässämme, mutta Jumalan hyvässä suunnitelmassa meidät vapautetaan pelon sitovasta vankeudesta ulos oikeaan ja hyvään elämään.

Jeesuksen meille opettaman vertauksen mukaan me voimme tuntea hyvän Jumalan meille vaikuttaman hedelmän alkuperän, joka on tarkoitettu meille turvaksi ja siunaukseksi. Sekä myös pahuudesta tulevan hedelmän alkuperän, joka on tarkoitettu meille ahdistukseksi ja tuhoksi (Luuk. 6:43-44). Näin on myös rohkeuden ja pelon suhteen. Jumala on hyvä Jumala, joka vaikuttaa hyvää.

On olemassa myös vääränlaista rohkeutta. Me saatamme ajatella esimerkiksi edessä olevia tiukkoja tilanteita elämässämme, kuin keskinäisiä urheilukilpailuja, missä etsitään yltiöpäistä suorittamista ja voittajakandidaattia. Myös esimerkiksi tieliikenteessä tapahtuu joskus järjettömiä tilanteita sokko-ohituksineen ja autokilpailuineen. Vääränlaisen rohkeuden seuraukset ovat myös yhtä tuhoisia ja vääränlaisia kuin sen alkuperäkin.

Raamatun ilmoituksen mukaan myös ulkoiset asiat vaikuttavat meidän rohkeuden ja pelon tasapainoon. Muun muassa vanheneminen, itsekeskeisyys, menneisyys, olosuhteet, elämän tragediat, maailma ja ihmispelko vaikuttavat meidän käyttäytymiseemme. Ihmispelko on eräs edellä mainituista hyvinkin helposti meitä hallintaansa saava. Siinä on myös hyvin paljon voimaa. Ihmispelko näkyy muun muassa mitä erilaisimpina laumakäyttäytymisilmiöinä. Me saatamme tehdä jopa tärkeitä elämämme päätöksiä tai päättämättä jättämisiä pelkän laumakäyttäytymisen eli ihmispelon seurauksena. Me huomaamme yleensä vasta jälkikäteen tehneemme päätöksemme vääristä motiiveista ja ymmärrämme tilanteemme.

On myös hyvää ja oikeaa saman mielisyyttä. Esimerkiksi kristillisellä seurakunnalla tulisi olla yksi sydän ja yksi mieli. Myös yhteys ja yksimielisyys ovat kristillisen seurakunnan siunaukseksi. Toisin sanoen vähän pyöristetysti voisi sanoa, että Jumalan suunnitelmissa on hyvä olla yksimielisyyttä, siinä mikä on pahuudesta, ei.

On mielenkiintoista myös, että me saatamme tulkita itse tai muiden toimesta kristillinen joustamisen ja rauhan rakentamisen pelkuruudeksi. Kuitenkin joustaminen ja rauhan rakentaminen vaativat niitä tutkineiden viisaiden mielestä kaikkein eniten rohkeutta ja kristillistä selkärankaa. Meitä myös kehotetaan siihen. Monia maailman historian suurimpia saavutuksia on saatu aikaiseksi näin toimien. Myös läpi Raamatun tekstien. Meillä ihmisillä voi siis olla vääränlainen ennakkokuva rohkeasta ihmisestä.

Elämä on ainutkertainen lahja, joka on annettu sinulle hyvältä ja rakastavalta Jumalalta. Kuitenkin tärkeintä on iankaikkinen elämä, joka on valmistettu meille vastaanotettavaksi Jeesukselta Kristukselta. Näin Jumalalla on kaikki valta ja voima julistaa sinut elämään peloistasi vapaana. Näin myös elämä on hyvää ja elämältä tuntuvaa. Paras on vielä edessäpäin.

Iankaikkinen elämä ja elämä ilman pelkoa lunastettiin meille ristillä. Silloin naulittiin ristille myös kaikki meidän pelkomme. Hyvä ja turvallinen Jumala antoi meille vapautuksen. Ristin luona oli myös Jeesuksen seuraajat kokoontuneena. Ja niin ollaan me muutkin.

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Kuolemaa ei enää ole

Julkaistu : 6.12.2023

Parannuksen saarna

Julkaistu : 22.11.2023

Kristuksen kokoinen portti

Julkaistu : 8.11.2023

Sateen kohina kuuluu jo

Julkaistu : 25.10.2023

Vahvalla perustuksella

Julkaistu : 11.10.2023

Ahdistusten kautta voittoon

Julkaistu : 13.9.2023

Tunnetko sinä Jeesuksen?

Julkaistu : 16.8.2023

Valheellisen tiedon levittäminen

Julkaistu : 2.8.2023

Tuhon omaksi vihittyä

Julkaistu : 19.7.2023

Omaisuutta keräämässä?

Julkaistu : 5.7.2023

Usko kantaa

Julkaistu : 21.6.2023

Totuuden Henki

Julkaistu : 1.6.2023

Pidä kiinni voitonseppeleestäsi

Julkaistu : 9.5.2023