Parannuksen saarna

Marko Kaikula:

Nostan esille joitakin ajatuksia, jotka ovat olleet mielessäni, kun olen pohdiskellut Johannes Kastajan elämää ja julistusta.

Johannes Kastaja oli profeetta, joka esiintyy Uuden testamentin evankeliumeissa. Hän oli Jeesuksen Kristuksen edelläkävijä ja kastoi Jeesuksen Jordanjoessa. Johannes Kastajan julistus keskittyi parannuksen ja kasteen merkitykseen. Hän kutsui ihmisiä tekemään parannuksen synneistään ja valmistamaan tietä Jeesuksen tulemiselle. Johannes julisti Jumalan valtakunnan lähestymistä ja kutsui ihmisiä kasteeseen synninpäästön ja uudistumisen merkkinä.

Johannes Kastaja opetti myös nöyryyttä ja itsensä kieltämistä. Hän sanoi olevansa vain Jeesuksen edelläkävijä eikä omasta mielestään ollut arvokas edes riisumaan Kristuksen Jeesuksen kenkiä hänen jalastaan. Johannes Kastaja kehotti ihmisiä kääntymään Jeesuksen puoleen. Hän oli rohkea profeetta, joka ei epäröinyt tuomita syntiä ja osoittaa totuutta. Hän vaikutti moniin ihmisiin, ja hänen julistuksensa ja kasteensa synnyttivät suurta liikettä hänen aikanaan.

Mitä sitten oli se parannuksen saarna, jota Johannes Kastaja julisti?

Parannuksen saarna on julistus tai opetus, joka kannustaa ihmisiä tekemään parannuksen ja kääntymään pois synnistä sekä palaamaan Jumalan puoleen. Se korostaa tarvetta muuttaa elämäntapaa, ajattelutapaa ja suhdetta Jumalaan.

Parannuksen saarna voi sisältää seuraavia keskeisiä elementtejä:

1. Synnin tunnustaminen: Saarnassa korostetaan tarvetta tunnistaa, tunnustaa ja tiedostaa omat synnit sekä niiden vaikutus elämään.

2. Katumus ja parannuksen teko: Saarna kannustaa ihmisiä kääntymään pois synnistä ja tekemään parannusta. Tämä sisältää vilpittömän pahoittelun, sydämen muuttumisen ja halun elää Jumalan tahdon mukaan.

3. Usko ja luottamus Jumalaan: Saarna voi keskittyä myös siihen, että parannus on mahdollista ja että Jumala on armollinen ja valmis antamaan anteeksi niille, jotka vilpittömästi kääntyvät hänen puoleensa.

4. Elämäntapamuutokset: Saarnassa voi korostua tarve konkreettisiin muutoksiin elämäntavassa, asenteissa ja teoissa. Se voi sisältää opetusta ja ohjausta siitä, miten elää rakkaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja Jumalan tahdon mukaisesti.

5. Jumalan valtakunnan julistus: Parannuksen saarna voi liittyä myös laajempaan kontekstiin Jumalan valtakunnan julistamisesta, eli Jumalan hyvyyden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden levittämisestä maailmassa.

Parannuksen saarnan yleinen tavoite on siis kutsua ihmisiä kääntämään sydämensä ja elämänsä Jumalan puoleen sekä kokemaan syvempää hengellistä uudistumista.

Kun pohdin parannuksen saarnaa, hyvä kysymys onkin: ”Tarvitaanko vielä parannuksen saarnaa?”.

Ymmärrän, että kysymys on monitahoinen ja herättää erilaisia näkemyksiä riippuen uskonnollisesta, kulttuurisesta ja yksilöllisestä taustasta. Osa näkee parannuksen saarnan välttämättömänä, mutta sitten on niitä, jotka sanovat, ettei parannuksen saarnalle ole enää tarvetta. Syyksi nämä ihmiset esittävät, että ketään ei saa enää syyllistää. Jumala hyväksyy kaikki. Ei ole merkitystä sillä, miten ihminen elää, sillä Jumala on armollinen.

Näen kuitenkin tärkeänä sen, että parannuksen saarna on edelleen merkityksellinen niille, jotka etsivät hengellistä uudistumista, syvempää suhdetta Jumalaan ja haluavat tehdä muutoksia elämässään.

Parannuksen saarna tarjoaa opetusta, rohkaisua ja haastaa ihmisiä tarkastelemaan omaa elämäänsä ja suhdettaan Jumalaan. Parannuksen saarna auttaa yksilöitä pysähtymään ja pohtimaan omia tekojaan, motiivejaan ja arvojaan. Se tarjoaa tilaisuuden itsetutkiskeluun, rehelliseen tarkasteluun ja tarpeen mukaan muutosten tekemiseen elämässä. Parannuksen saarna kehottaa tunnustamaan synnin, katumaan ja kääntymään pois synnistä sekä elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Emmekö me tarvitse tänäkin päivänä tällaista julistusta? Eikö Suomen kansa tarvitse edelleen tällaista opetusta? Eivätkö kaikki maailman kansat tarvitse parannuksen saarnaa? Kyllä tarvitsee!

Muistamme mitä Jeesus myös aikanaan julisti:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28-19-20)

Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark. 16:16)

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16)

Kun luen näitä tekstejä yhä uudelleen ja uudelleen huomaan sen, että meillä on varsin suuri vastuu parannuksen saarnan julistamisessa ja esillä pitämisestä. Tarvitaan parannuksen tehneitä ihmisiä, jotka kertovat parannusta tarvitseville ihmisille Kristuksen Jeesuksen ristintyöstä ja tarjolla olevasta iankaikkisesta elämästä.

Mikä on sinun ja minun tilanteeni tänä päivänä?

Ajattelen, että tarvitsemme kokea hengellisen uudistumisen, ehkä ”kunnollisen vanhan ajan parannuksen teon”, jotta voimme rohkeasti ja puhtaalla sydämellä ja omallatunnolla kertoa Johannes Kastajan tavoin maailman Vapahtajasta ja Pelastajasta.

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Jumala lähettää Pyhän Hengen

Julkaistu : 12.6.2024

Jeesus tulee! Oletko valmis?

Julkaistu : 29.5.2024

Pyhän Hengen odotus

Julkaistu : 15.5.2024

Ymmärtäväiset ja tyhmät

Julkaistu : 1.5.2024

Rukouksen voima

Julkaistu : 17.4.2024

Vainko nimi kristityn?

Julkaistu : 3.4.2024

Me kyllä sanomme

Julkaistu : 20.3.2024

Pyhästä Hengestä

Julkaistu : 6.3.2024

Jumalan valtakunta

Julkaistu : 21.2.2024

Jumalan rakkauden uhritie

Julkaistu : 7.2.2024

Vähän kasteesta

Julkaistu : 24.1.2024

Jeesus on vastaus

Julkaistu : 10.1.2024

Minun rukoukseni

Julkaistu : 20.12.2023