Olkaa pyhät, sillä minä olen Pyhä!

Raimo Nousiainen:

1. Piet. 1:14-16 kirjoitetaan seuraavaa: ”niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikaa elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on. Olkaa pyhät, sillä minä olen Pyhä.”

Jumala edellyttää omiltaan ja niiltä, jotka tahtovat taivaaseen täydellistä pyhyyttä. Ilm. 20:27 sanoo: ”Sillä sinne ei ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan.” Ja Jumala tahtoo myös, ettei Hänen nimensä tulisi pilkatuksi tässä ajassa niiden kautta, jotka pitävät ja kutsuvat itseään kristityiksi, Jumalan lapsiksi ja Jeesuksen opetuslapsiksi.

Kuitenkin Jumala osoittaa sanassaan, että ihmisen on itsessään mahdotonta olla tai  ansaita ja saada sellaista pyhyyttä, joka kelpaisi ja kestäisi Jumalan edessä. Job 15:14-16 ”Kuinka voisi ihminen olla puhdas, kuinka vaimosta syntynyt olla vanhurskas! Katso pyhiinsäkään Hän ei luota, eivät taivaatkaan ole puhtaat Hänen silmissänsä, saati sitten ihminen, inhottava ja kelvoton, joka juo vääryyttä kuin vettä.”

”Kaikki me olemme saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme” (Jes. 64:5). ”Vaikka ihminen pesisi itsensä saippualla ja käyttäisi paljon lipeää, saastaiseksi jää kaikki hänen syntinsä minun edessäni sanoo Herra, Herra” (Jer. 2:22). ”Ja voiko etiopialainen muuttaa ihonsa tai pantteri pilkkunsa? Yhtä vähän voitte hyvää tehdä te pahantekoon tottuneet” (Jer. 13:23).

Kuinka voi siis ihmisestä tulla niin pyhä ja vanhurskas, että hän voisi lähestyä Pyhää ja Vanhurskasta Jumalaa? Palvella Häntä niin, ettei Jumalan nimi tulisi pilkatuksi ihmisten keskellä, heidän vaelluksensa kautta. Ja, että hän tämän maallisen matkansa jälkeen pääsisi Isän kotiin, taivaaseen, jonne ei ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää.

Vastaus ihmisen pyhyys- ja syntiongelmaan, vanhurskaaseen ja pyhään elämään, on Jeesus Kristus ja vain Hän. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeessä (1:3-4): ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin Hän ennen maailman perustamista oli Hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat Hänen edessään rakkaudessa.”

1. Korinttilaiskirje 1:30 sanoo: ”Hän on tullut meille Jumalalta, viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.” Tässä jakeessa puhutaan Kristuksesta, joka on Jumalan lahja meille. Kristus on meille viisaus eli tie oikeaan elämään ja suhteeseen Jumalan kanssa. Heprealaiskirje 10:14 toteaa: ”Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.” Tämä jae puhuu Kristuksen sovitustyöstä. Kristus uhrasi itsensä kerran ja täydellisesti, ja tämä uhri on riittävä ja pysyvä. Puolestaan 1. Korinttilaiskirjeen 6:11:ssä todetaan: ”Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.” Tässä jakeessa apostoli Paavali puhuu kristityille heidän uudesta asemastaan Kristuksessa. He ovat pyhitettyjä eli erottautuneet maailman synnistä ja omistautuneet Jumalalle. He ovat myös vanhurskautettuja eli heidän syntinsä on anteeksi annettu Kristuksen sovitustyön tähden.

Jumala on siis ennen maailman perustamista valinnut meidät Kristuksessa olemaan pyhät ja nuhteettomat Hänen edessään rakkaudessa. Jeesus on tullut meille Jumalalta, viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja Hän, Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Me olemme pyhitetyt ja vanhurskautetut Jeesuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä.

1. Piet. 1:15-16 tekstikohdassa Jumala kutsuu meitä nyt, tulemaan kaikessa vaelluksessamme Pyhiksi ja olemaan Pyhiä, sillä Hän on Pyhä Jumala. Pyhyys on kasvamista Kristuksen kaltaisuuteen, pysymistä Hänessä, niin että Hän pysyy meissä.

Johanneksen evankeliumin 15:4:ssä Jeesus kehottaa opetuslapsiaan pysymään hänessä: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.” Tämä on vertauskuvallinen ilmaisu, joka kuvaa läheistä suhdetta Jeesukseen. Pysyminen Kristuksessa tarkoittaa uskon ja yhteyden säilyttämistä häneen. Jeesus lupaa, että jos pysymme hänessä, hän pysyy myös meissä, mikä tarkoittaa syvää yhteyttä ja Jumalan läsnäolon kokemista elämässämme.

Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3:6:ssa sanotaan: ”Kuka ikinä Hänessä pysyy, hän ei tee syntiä.” Tämä jae korostaa Kristuksessa pysymisen merkitystä pyhityksessä ja synnittömyydessä. Kristuksessa pysyminen johtaa pyhään elämään ja synnin välttämiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita täydellistä synnittömyyttä, vaan jatkuva pyrkimystä ja kasvua Kristuksen kaltaisuudessa.

Ja lopuksi, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2:6:ssa opetetaan: ”Joka sanoo Hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niinkuin se on vaeltamista, niinkuin Hän vaelsi.” Tämä kehottaa kristittyjä elämään Kristuksen esikuvan mukaisesti. Pysyminen Kristuksessa edellyttää siis myös elämäntapaa, joka heijastaa Kristuksen opetuksia ja esimerkkiä. Kristuksen kaltaisessa elämässä keskeistä on rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin sekä tottelevaisuus Jumalan tahdolle. Kristuksessa pysyminen muuttaa meitä sisäisesti ja ulkoisesti niin, että elämämme kunnioittaa ja kirkastaa Jumalaa.

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Jumala lähettää Pyhän Hengen

Julkaistu : 12.6.2024

Jeesus tulee! Oletko valmis?

Julkaistu : 29.5.2024

Pyhän Hengen odotus

Julkaistu : 15.5.2024

Ymmärtäväiset ja tyhmät

Julkaistu : 1.5.2024

Rukouksen voima

Julkaistu : 17.4.2024

Vainko nimi kristityn?

Julkaistu : 3.4.2024

Me kyllä sanomme

Julkaistu : 20.3.2024

Pyhästä Hengestä

Julkaistu : 6.3.2024

Jumalan valtakunta

Julkaistu : 21.2.2024

Jumalan rakkauden uhritie

Julkaistu : 7.2.2024

Vähän kasteesta

Julkaistu : 24.1.2024

Jeesus on vastaus

Julkaistu : 10.1.2024

Minun rukoukseni

Julkaistu : 20.12.2023