Kuka Pyhä Henki on?

Marko Kaikula: 

Kun puhumme siitä, kuka Pyhä Henki on, on tärkeää ymmärtää Pyhän Hengen olevan Jumala. Hän on paljon enemmän kuin kokemus tai tunne. Pyhä Henki on yksi kolmiyhteisen Jumalan persoona, jonka vaikutus on ihmisen pelastumisen ja uskonelämän kannalta välttämätöntä. Koska ihminen on syntiinlankeemuksen vuoksi joutunut eroon Jumalasta, hän ei kykene omin voimin tai kyvyin uudistamaan yhteyttään Jumalan kanssa. Pyhä Henki saa aikaan sen, että ihminen voi synnin estävästä vaikutuksesta huolimatta vastaanottaa Jumalan tarjoaman pelastuksen.

Meidän seurakuntamme (Oriveden helluntaiseurakunta) strategiassa ja yhdessä arvojen selitysosassa kirjoitetaan, että me uskomme, että Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala on kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Raamattu puhuu yhden Jumalan kolmesta eri persoonasta. Jeesus sanoo: ”Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, …” (Joh. 14:16). Uskomme, että Jumalan kolme persoonaa ovat toisistaan erottamattomia ja toisiinsa sekoittumattomia, yhtäläisiä jumaluudessaan, voimassaan ja kunniassaan.

Jumalan kolminaisuudesta seuraa, että samoin kuin Isä on iankaikkinen Jumala, samoin Jeesus Kristus on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Kaikkialla ja aina, missä Jumala toimii, ovat mukana Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Näin myös Jumalan työ on yksi ja jakamaton. Kaikki mikä on totta Jumalasta, on totta ja voidaan sanoa Pyhästä Hengestä yhtäläisesti: Pyhä Henki on Jumala. Jumalan Henki on kaikkitietävä ja kaikkialla läsnäoleva, koska Henki tutkii kaiken, tietää kaiken, näkee kaiken, jopa Jumalan sisimmän syvyyksiä myöten. Jumalan Henki on persoonallinen, koska eihän voimavaikutus tutki, tiedä tai ilmoita mitään. Pyhä Henki on Luoja, iankaikkisen elämän antaja, kaikkivaltias Herra; persoona. Tämä on tärkeä totuus ymmärtää Jumalan Hengestä. Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä jumalallisen olemuksen puolesta, mutta eri persoonia. Yksi Jumala, kolme persoonaa! 

Pyhä Hengen vaikutus Vanhassa ja Uudessa testamentissa

Läpi Vanhan testamentin Pyhä Henki vaikuttaa eri tavoin, mutta Uudessa testamentissa kaikesta tulee uutta ja erilaista. Kun puhutaan Jumalan Hengen työstä Vanhassa testamentissa, on syytä huomioida Hengen keskeisimmät tehtävät Vanhan testamentin puolella. Nimittäin ennen kaikkea Jumalan Henki sai ihmisen liikkeelle toimimaan rohkeasti esimerkiksi kansan johtajana (Tuom. 3:7-11). Jumalan Henki sai ihmisen myös toimimaan profeettana ja Jumalan sanansaattajana (1. Sam. 6:10). Vanhassa testamentissa voimme vähemmän nostaa esille kokemuksen merkityksen. Ennen kaikkea Hengen toiminta Vanhan testamentin puolella tulee ilmi uutena tai uudenlaisena suhteena Jumalaan tai erityisenä Jumalan Hengen valtuutuksena tiettyyn tehtävään ja tiettynä aikana.

Puolestaan Uudessa testamentissa Pyhä Henki ilmenee ennen kaikkea voimana, joka vaikuttaa Jeesuksen kautta kaikissa uudestisyntyneissä ihmisissä (Mark. 1:12). Jeesus osoittaa, että Pyhän Hengen johdossa elettävä elämä on yltäkylläistä, tyydytystä tuottavaa ja päämäärätietoista elämää. Uudessa testamentissa Jumalan pelastussuunnitelma ja myös Pyhän Hengen työ saa uudet ulottuvuudet. Koska Jeesus on pelastanut meidät ja lähettänyt meille Pyhän Hengen, myös me voimme olla Hengen kansaa ja nauttia keskeytymättömästä yhteydestä Pyhän Hengen kanssa. Olla Hengen kansaa; emmekö tätä halua olla? 

Pyhä Henki on suuri Auttaja ja Antaja. Hän ilmaisee meille Jeesuksen; Hän aikaansaa uudestisyntymisemme; Hän tuottaa tai saa aikaan meissä Hengen hedelmää ja antaa meille hengellisiä lahjoja so. armolahjoja. On hyvä kuitenkin ymmärtää, että Antaja on kuitenkin tärkeämpi kuin Hänen antamansa lahjat! Lahjat annetaan käyttöä varten. Armolahjat annetaan seurakunnan yhteiseksi rakentumiseksi ja hyödyksi. Me ylistämme, palvomme ja kiitämme Jumalaa Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen armolahjoista.

Raamatun sanan mukaan me olemme Jumalan asuinpaikka; Pyhän Hengen temppeli (1. Kor. 6:19). Tätä voi olla vaikea ymmärtää ja uskoa. Mutta mietipä tätä totuutta hetki. Sinun kehosi so. ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli so. Jumalan asuinsija on sinussa. Jumala asuu sinussa ja minussa. Juuri Pyhän Hengen kautta me olemme mitä läheisimmässä yhteydessä Jumalan kanssa. Me olemme riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Ilman Häntä ei ole olemassa hengellistä kiinnostusta eikä hengellistä elämää.

Pyhä Henki on siitä erikoinen persoona, että Hän ei pidä itseään esillä. Sen sijaan Hän pitää jatkuvasti esillä Jeesusta Kristusta. Raamatun mukaan Pyhän Hengen keskeisin tehtävä so. ydintehtävä on kirkastaa Kristusta Jeesusta. Kukaan ei tulisi uskoon ilman Pyhän Hengen työtä. Pyhä Henki on täysin korvaamaton uskonelämässä; ilman Häntä ei ole olemassa mitään aitoa uskonelämää.

Pyhä Henki kirkastaa, paljastaa, ilmoittaa, tuo esiin sen, kuka ja millainen on Kristus Jeesus. Pyhä Henki kirkastaa, että Jeesus on Jumalan valitsema Pelastaja, jonka ihmiset surmasivat, mutta jonka Jumala herätti kuolleista:

…Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte (Apt. 2:36). 

Mitä tästä Pyhän Hengen vaikuttamasta julistuksesta seurasi?

Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? (Apt. 2:37). 

Tapahtui se, minkä Jeesus oli ennustanut: Pyhä Henki tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän osoittaa maailmalle todeksi synnin so. mitä on synti, vanhurskauden ja tuomion. Synti on siinä, etteivät ihmiset usko minuun, sanoo Jeesus (Joh. 16:8-9). Ilman Pyhän Hengen vaikutusta kukaan ihminen ei voisi koskaan uskoa Kristukseen Jeesukseen eikä pääsisi taivaaseen. Kaikki aito hengellinen elämä meissä on Pyhän Hengen synnyttämää. Meidän on syytä sydämestämme rukoilla: ”Herra, täytä minut Pyhällä Hengelläsi.” 

Nostan esille vielä Johanneksen evankeliumin tekstikohdan, jossa liitytään Vanhan testamentin ja Uuden testamentin yhteiseen kuvaan Pyhän Hengen toiminnasta ikään kuin tuulena:

… Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee (Joh. 3:8). 

Hesekielin kirjassa (37:9) puolestaan kirjoitetaan seuraavasti:

Herra sanoi minulle: Profetoi hengestä. Ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. 

Tämä tarkoittaa sitä, että Henkeä ei voi ihminen ohjailla, mutta me voimme jäädä Hengen vaikutuksille avoimiksi. Se on meistä itsestämme kiinni. Otammeko Hänet vastaan vai hylkäämmekö Hänet!

Jumalan Pyhä Henki tuntuu olevan nykyään monien ihmisten puheissa pelkästään jonkinlainen yliluonnollinen voimavaikutus. Ja vieläpä monet näyttävät olevan sitä mieltä, ettei Jumalan Pyhä Henki toimi kuin vain ”tiettyjen” voideltujen ja suurten nimievankelistojen yllä. Tosiasia on kuitenkin se, että Jumalan Pyhä Henki asuu jokaisessa Kristuksen Jeesuksen omassa ja Hän tahtoo olla läsnä entistä enemmän ja voimallisemmin meidän jokaisen jokapäiväisessä elämässä. Pyhä Henki haluaa, että olisimme enemmän Kristuksen Jeesuksen kaltaisia so. että Hän saa muokata luonnettamme so. mieltämme ja tahtoamme.

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Kuolemaa ei enää ole

Julkaistu : 6.12.2023

Parannuksen saarna

Julkaistu : 22.11.2023

Kristuksen kokoinen portti

Julkaistu : 8.11.2023

Sateen kohina kuuluu jo

Julkaistu : 25.10.2023

Vahvalla perustuksella

Julkaistu : 11.10.2023

Ahdistusten kautta voittoon

Julkaistu : 13.9.2023

Tunnetko sinä Jeesuksen?

Julkaistu : 16.8.2023

Valheellisen tiedon levittäminen

Julkaistu : 2.8.2023

Tuhon omaksi vihittyä

Julkaistu : 19.7.2023

Omaisuutta keräämässä?

Julkaistu : 5.7.2023

Usko kantaa

Julkaistu : 21.6.2023

Totuuden Henki

Julkaistu : 1.6.2023

Pidä kiinni voitonseppeleestäsi

Julkaistu : 9.5.2023