Jeesus on vastaus

Marko Kaikula:

1.    Silloin kun sä tunnet, että kaikki turhaa on. Masennus sut valtaa ja rauha poissa on. Menneisyys sua painaa, joka hetki muistat sen. Tää yksi vain on varmaa, Jeesus Hän on tie.

 

Kerto: Jeesus Hän on vastaus juuri sinulle, joka täällä etsit jotain pysyvää. Jeesus Hän on vastaus juuri sinulle, Hän tahtoo ja voi sua auttaa, Jeesus Hän on tie.

 

2.    Vaikeuksia kun kohtaat ja olet toivoton. Aurinko ei loista ja taivas pilves on. Et ehkä tätä usko, mutta Raamattu vakuuttaa, että kaikki lupauksensa voivat olla myöskin sun.

 

(Säv. ja san. Andraé Crouch and Sandra Crouch. Suom. tuntematon)

Kuvittele hetki, kun kohtaat monimutkaisen pulman tai sokkeloisen tilanteen elämässäsi. Tuntuu siltä kuin olisit eksynyt metsään ilman karttaa, etkä tiedä, miten löytäisit tien ulos. Elämä heittää usein eteemme kysymyksiä, joihin emme löydä helposti vastauksia. Olemme kuin etsijöitä, jotka hapuilevat pimeässä etsien valoa, joka antaisi suunnan.

Monet meistä olemme kohdanneet kysymyksiä, jotka tuntuvat olevan kuin arvoituksia: Mikä on elämän tarkoitus? Miten selviytyä menneisyyden taakoista? Miten löytää aitoa rauhaa ja iloa? Tänä päivänä monet kysyvät myös, elämmekö Raamatun opetuksen mukaan lopun aikoja? Kuinka kauan tällä planeetallamme on vielä aikaa jäljellä? Olemmeko lähellä Herran toista tulemusta? Miten kaikki päättyy?

Nämäkin kysymykset lopulta johtavat seuraavaan kysymykseen: Miksi kaikki tämä tapahtuu? Voimmeko löytää lohdun ja toivon kaiken tämän epätietoisuuden keskellä? Näiden kysymysten keskellä Jeesus esittää meille kysymyksen: ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” (Matt. 16:15). Tämä kysymys, jonka Jeesus kerran esitti opetuslapsilleen, on yhä tärkeä tänäänkin. Kun kohtaamme elämämme pieniä ja suuria kysymyksiä, tämä kysymys kutsuu meitä pohtimaan omaa suhdettamme Jeesukseen. Kuka Hän on meille? Onko Hän vain historiallinen hahmo vai enemmän? Onko Hän vain joulun viaton lapsi? Voisiko Hän olla vastaus kaikkiin niihin kysymyksiin, joita etsimme?

Tässä blogitekstissäni haluan nostaa esille vastauksen, joka on aina parempi kuin kaikki meidän kysymyksemme. Uskon, että Raamatusta voimme löytää kaikkiin elämämme tilanteisiin ja ongelmiin vastauksen. Ja voisimme tiivistää vastauksen yhteen sanaan: Jeesus. Jeesus on vastaus. Jeesuksella on vastaukset, koska Hän on vastaus. Hän on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus (1. Kor. 1:24). Hän on Kristus, jossa ovat kätkettyinä kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Hän on Jeesus, Kristus, joka on meissä so. meidän keskellämme, kirkkauden toivona (Kol. 2:3; 1:27).

Andraé ja Sandra Crouchin sanoittamassa ja säveltämässä ylläolevassa laulussa; Jeesus, Hän on vastaus, laulun sanat heijastavat vahvaa uskoa siihen, että Jeesus on vastaus maailman tarpeisiin ja ongelmiin.

Laulun sanat korostavat Jeesuksen ainutlaatuista asemaa ja merkitystä ratkaisijana kaikille elämän kysymyksille ja haasteille. Laulun sanat korostavat, että Jeesus ei ole vain vastaus yleisellä tasolla, vaan Hän on henkilökohtainen vastaus jokaiselle yksilölle. Jeesus on se vastaus, jota maailma tarvitsee juuri nyt. Laulun ensimmäinen säkeistö kuvaa niitä tilanteita, joissa ihmiset saattavat tuntea hämmennystä, epävarmuutta ja menneisyyden taakkoja. Siitä huolimatta se tuo esiin vahvan vakaumuksen siitä, että Jeesus on vastaus näihin haasteisiin. Laulun toinen säkeistö puhuu vaikeuksista ja esteistä, jotka voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä ja toivottomilta. Siitä huolimatta se painottaa uskoa Jumalan sanaan ja lupauksiin sekä vakuuttaa, että Jumala voi täyttää lupauksensa.

Hyvä ystävä, Jeesus tarjoaa suunnan elämälle. Hän kutsuu ihmisiä kääntymään Hänen puoleensa etsiessämme vastauksia ja apua elämämme eri tilanteisiin ja haasteisiin. Kun etsimme jotakin pysyvää ja merkityksellistä, vastaus on selvä. Hän on Jeesus. Tuo etsintä voi olla jotakin, joka täyttää syvemmän hengellisen tarpeen tai tarpeen löytää suuntaa ja tarkoitusta omassa elämässä.

Raamattu tarjoaa lukuisia kertomuksia ja opetuksia, joissa vahvistetaan näkökulmaa Jeesuksesta vastauksena. Yksi keskeinen ajatus, joka esiintyy Raamatun kertomuksissa, on Jeesuksen tarjoama vastaus ihmisten syvimpiin tarpeisiin.

Matteuksen evankeliumissa (Matt. 11:28-30) Jeesus kehottaa niitä, jotka ovat raskaiden taakkojen ja kuormien alla, tulemaan Hänen luoksensa ja Hän lupaa antaa heille levon. Tämä lupaus kuvastaa Jeesuksen tarjoamaa lohdutusta ja apua niille, jotka kokevat elämänsä vaikeaksi.

Jeesus esitetään myös vastauksena etsijöille ja niille, jotka kaipaavat suuntaa elämälleen. Johanneksen evankeliumissa (Joh. 14:6) Jeesus julistaa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Tämä väite korostaa Jeesuksen ainutlaatuista rooliaan opastajana ja suunnannäyttäjänä, joka ohjaa ihmisiä kohti totuutta ja tarkoitusta. Jeesus väittää olevansa tie Jumalan luokse, mikä tarkoittaa sitä, että usko Häneen ja Hänen seuraamisensa johdattaa ihmisen yhteyteen Jumalan kanssa. Jeesus ilmoittaa myös olevansa totuus, mikä viittaa siihen, että Hänessä on täydellinen paljastus Jumalasta ja Jumalan tahdosta ihmisille. Lisäksi Jeesus sanoo olevansa elämä, mikä viittaa siihen, että Hän on elämän antaja, joka tarjoaa ikuisen elämän niille, jotka uskovat Häneen.

Näin ollen ajatus ”Jeesus on vastaus” kiteytyy tässä lauseessa tähän: Hänessä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee hengelliseen täyttymykseen ja iankaikkiseen elämään. Lisäksi Jeesuksen tarjoama vastaus ulottuu myös henkilökohtaiseen uudistumiseen ja muutokseen. Toisessa Korinttilaiskirjeessä (2. Kor. 5:17) todetaan, että ”jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.” Tämä osoittaa Jeesuksen kyvyn muuttaa ihmisen elämä ja antaa hänelle uuden alun. Ajatus siitä, että uusi luomus syntyy Kristuksessa, liittyy ajatukseen Jeesuksesta vastauksena, sillä usko Häneen tarjoaa mahdollisuuden uuteen alkuun, uuteen henkilökohtaiseen ja hengelliseen elämään. Jeesus tarjoaa armon ja anteeksiantamuksen, joka vapauttaa menneisyyden taakasta ja mahdollistaa uuden alkavan elämän Kristuksessa.

Jeesuksen opetukset rakkaudesta, anteeksiannosta ja myötätunnosta vahvistavat myös Hänen rooliaan vastauksena moniin ihmisten tarpeisiin. Matteuksen evankeliumissa (Matt. 22:37-39) Jeesus korostaa rakkauden kaksoiskäskyä: rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tämä opetus muodostaa perustan monille arvoille ja ohjaa ihmisiä kohti armollisuutta ja lähimmäisenrakkautta. Näiden käskyjen yhdistäminen on merkittävää siksi, että se korostaa kokonaisvaltaista rakkauden käytäntöä ja asettaa rakkauden keskeiseen asemaan ihmisten välisissä suhteissa sekä suhteessa Jumalaan. Jeesus opetti, että rakkaus on vastaus elämän monimutkaisiin kysymyksiin, ja se on myös tie Jumalan valtakuntaan ja merkitykselliseen elämään.

Muistamme myös, että Raamatun mukaan Jumala itse on rakkaus (1. Joh. 4:16). Jos Jeesus siis itse sanoi, että rakkaus on vastaus elämän monimutkaisiin kysymyksiin, niin emmekö silloin voisi sanoa, että Jeesus itse on vastaus ihmisen elämän monimutkaisiin kysymyksiin?

Monet ja taas monet Raamatun kertomukset ja opetukset tarjoavat syvällistä ymmärrystä siitä, miksi Jeesus voidaan nähdä vastauksena. Hänen esimerkkinsä, opetuksensa ja lupauksensa ovat inspiroineet ja auttaneet monia löytämään merkitystä, lohtua ja suuntaa elämäänsä. Jeesus on vastaus ihmisten moniin syvimpiin kysymyksiin ja tarpeisiin, ja Hänen opetuksensa voivat edelleen olla voimavara niille, jotka etsivät merkitystä ja vastauksia elämäänsä.

Jos joku kysyy sinulta tai minulta suoraan, mihin kysymykseen Jeesus on vastaus, vastaus voi toki olla yksilöllinen riippuen kysyjän tilanteesta ja hengellisistä tarpeista. Jotkut näkevät Jeesuksen vastauksena kysymykseen elämän tarkoituksesta ja merkityksestä. Toiset saattavat nähdä Jeesuksen vastauksena kysymykseen synnin anteeksiantamisesta ja puhdistumisesta. Jotkut saattavat kääntyä Jeesuksen puoleen etsiessään toivoa ja lohdutusta vaikeissa tilanteissaan. Puolestaan monille Jeesus on vastaus kysymykseen henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. Tärkeintä on, että Jeesus-nimeä pidetään esillä, ja kerrotaan Hänen suurista töistään.

Mistä löydän ravintoni?
Menen Elämän Leivän luo.

Missä löydän lohtua?
Sen löydän Ihmeellisestä Neuvonantajastani.

Mihin nojaan, kun elämä on epävarmaa?
Nojaan kulmakiveen; Kristukseen Jeesukseen.

Kuinka voin kantaa hedelmää Jumalalle?
Pysymällä kiinni Totisessa Viinipuussa.

Minne suuntaan elämäni synkkinä hetkinä?
Suuntaan kohti Maailman Valoa.

Minne käännyn janon iskiessä?
Sammutan janoni Elävällä Vedellä.

Kuka ohjaa ja suojaa tässä maailman kaaoksessa?
Turvaudun Hyvään Paimeneeni.

Missä on rauhani lähde?
Sen löydän Rauhan Ruhtinaasta.

Miten löydän polkuni tässä maailmassa?
Kuljen Tien, Totuuden ja Elämän kautta ja kanssa.

Minne suuntaan, kun toivo tuntuu kadonneen?
Etsin sen Kirkkauden Toivosta.

Kuka auttaa minua kun elämäni taival päättyy?
Luotan uskoni Alkajaan ja Täyttäjään.

Miten saavutan oikeamielisyyden Jumalan edessä?
Hyväksyn minun puolestani uhratun uhrin, Jumalan Karitsan.

Miten voin pelastua kuoleman otteesta?
Löydän pelastuksen Pelastajastani.

Kuinka voisin korvata syntieni rangaistuksen?
Täydellinen lunastus löytyy Lunastajastani.

Mikä on vastaus kaikkiin kysymyksiini?
Jeesus!

Kuka vapauttaa minut kaikista synneistäni?
Jeesus!

Mikä nimi saa jokaisen polven notkistumaan?
Jeesus!

Vastaus kaikkeen löytyy…
Jeesuksesta!

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Jumalan valtakunta

Julkaistu : 21.2.2024

Jumalan rakkauden uhritie

Julkaistu : 7.2.2024

Vähän kasteesta

Julkaistu : 24.1.2024

Jeesus on vastaus

Julkaistu : 10.1.2024

Minun rukoukseni

Julkaistu : 20.12.2023

Kuolemaa ei enää ole

Julkaistu : 6.12.2023

Parannuksen saarna

Julkaistu : 22.11.2023

Kristuksen kokoinen portti

Julkaistu : 8.11.2023

Sateen kohina kuuluu jo

Julkaistu : 25.10.2023

Vahvalla perustuksella

Julkaistu : 11.10.2023

Ahdistusten kautta voittoon

Julkaistu : 13.9.2023

Tunnetko sinä Jeesuksen?

Julkaistu : 16.8.2023

Valheellisen tiedon levittäminen

Julkaistu : 2.8.2023