Jatka rakentamista

Marko Kaikula:

Tuon yhden ajatuksen esille monen sanan saattelemana. Muutaman viikon ajan sana rakentaminen on enemmän ja vähemmän ollut mielessäni. Omalta osaltaan varmastikin sen vuoksi, että olen itse tehnyt remonttitöitä viimeisten viikkojen aikana. Rakentamisen perusajatushan on tehdä jotakin näkyväksi. Jotakin mitä ei aikaisemmin ole ollut, rakennetaan tai tehdään näkyväksi. Rakentamisella luodaan, valmistetaan, kehitetään, vahvistetaan tai lujitetaan. Toki rakentaminen voi olla myös korjausrakentamista, jolloin jo olemassa olevaa korjataan tai parannetaan. Mutta yhteenvedonomaisesti voisimme sanoa, että rakentamisessa on kysymys uuden luomisesta.

Yksi Raamatun henkilö on erityisesti ollut mielessäni. Hän on tullut tunnetuksi suuresta uskostaan ja rakennuskohteestaan. Tästä henkilöstä Uuden testamentin puolella kirjoitetaan muun muassa seuraavasti:

Usko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin, ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden. (Hepr. 11:7)

Nooa edustaa varsin suuresti läheistä uskon vaellusta Jumalan kanssa. Nooan elämästä ja elämänvaiheista kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvuissa 6-9. Voimme havaita, että ”Nooa oli Herralle mieluinen. Hän oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena” (1. Moos. 6:8-9). Nooa selvästi tunnisti Jumalan äänen. Aina, kun Jumala puhui hänelle, hän totteli. Uudelleen ja uudelleen voimme lukea Raamatusta, että Herra sanoi Nooalle ja Nooa teki Jumalan sanan mukaan (ks. 1. Moos. 6:13, 22; 7:1, 5; 8:15, 18).

Koetapa kuvitella sitä ajan määrää, joka Nooan on täytynyt viettää yksin Jumalan kanssa. Hänen oli saatava yksityiskohtaiset ohjeet Herralta arkin rakentamiseen. Nooan läheisyys Jumalan kanssa meni hänen saamansa opetuksen edelle. Raamattu sanoo, että Herra jakoi sydämensä Nooan kanssa, osoittaen hänelle ihmissydänten pahuuden. Ja Hän paljasti Nooalle Hänen suunnitelmansa ihmiskunnan tulevaisuutta varten.

Jumala sanoi Nooalle: »Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa. Tällaiseksi sinun tulee tehdä arkki: sen pituus olkoon kolmesataa kyynärää, leveys viisikymmentä ja korkeus kolmekymmentä kyynärää. Rakenna arkkiin katto ja tee siitä kyynärän verran kalteva, sijoita ovi arkin kylkeen ja rakenna arkkiin kolme kerrosta. »Minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Kaikki on tuhoutuva maan päältä, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin. Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää, niin että sinulla ja kaikilla muilla on mitä syödä.» Nooa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. (1. Moos. 6:13-22)

On hyvä ymmärtää, ettei Nooasta tullut menestyvää miestä, koska hän olisi syntynyt jollakin tavalla erityiseksi. Ei hän syntynyt hopealusikka suussa. Kuten kaikki muutkin ihmiset, hän syntyi syntiseksi mieheksi. Kuten kaikilla muillakin, hänellä oli kaikenlaisia ​​ongelmia, kuten luonteenpuutteita, huonoja tapoja ja syntiongelmia. Mutta yksi asia sai hänet erottumaan kaikkien muiden yläpuolella: hän uskoi Jumalaan.

Mihin hän uskoi? Mikä oli Nooan uskon ydin? Nooa uskoi, että Jumala on olemassa ja palkitsee ne, jotka etsivät häntä vilpittömästi. Nooasta tuli todella menestyvä, sillä hän käytti pääomaa, jota kutsutaan ”uskoksi”. Kun hän uskoi Jumalaan, Jumala puolestaan ​​alkoi toimia hänessä ja hänen kauttaan. Nooan uskon ansiosta Herra Jumala pystyi olemaan yhteydessä hänen kanssaan. Raamattu sanoo, että: ”Nooa vaelsi kuuliaisena Jumalan kanssa.” Ja kun hän vaelsi Jumalan kanssa, Jumala piti huolen Nooasta ja kaikista hänen tarpeistaan. Uskonsa ansiosta Nooa pystyi vaeltamaan nuhteettomasti aikansa ihmisten keskuudessa. Vaikka hänen sukupolvensa oli äärimmäisen paha, hän vaelsi läheisesti Jumalan kanssa. Kun Nooa kuuli Jumalan äänen so. sanan, hän vastasi välittömästi kuuliaisesti; uskon kautta. Hän ei tarvinnut ylimääräisiä todisteita.

Syy siihen, että Nooasta tuli vanhurskas mies, joka rakasti Jumalaa ja uskoi Jumalan sanaan, johtui siitä, että Jumala valitsi Nooan ja suoritti armotyön hänen sydämessään. Ilman tätä armon työtä (Ef. 2:8-9) Nooa olisi myös vihannut Jumalaa ja nauranut Jumalan sanalle, niin kuin hänen aikalaisensa tekivät. Jotkut saattavat sanoa, että Nooan usko oli radikaalia uskoa, mutta todellisuudessa Nooan usko oli todellista so. aitoa uskoa. Syy, miksi kutsumme Nooan kaltaisia ​​ihmisiä usein radikaaleiksi uskossaan, johtuu siitä, että uskomme ympärillämme on usein väärää. Me puhumme kyllä uskosta ja uskomuksista, mutta puhummeko uskosta ja ymmärrämmekö uskoa, joka annetaan Jumalalta meille. Me emme ole uskoa saaneet aikaan, vaan Jumala on sen meille lahjoittanut. Se on uskoa, joka saa aikaan tekoja.

Nooa toimi Jumalan sanan mukaan ja totteli Häntä. On hyvä ymmärtää, että Nooa ei todennäköisesti ollut koskaan nähnyt sadepisaraa, valtamerta tai suurta merialusta so. arkkia so. laivaa. Jumala oli luvannut tuomita koko maailman valtavan tulvan kautta, ja siksi Nooan oli määrä rakentaa suuri arkki so. laiva. Nooan rakentama arkki so. laiva ei ollut mikään pieni asia. Nooan usko asetettiin ihmisten nähtäville. Nooa ei ollut ”kaappikristitty”, joita tänä päivänä voi löytyä. Hän eli uskoaan todeksi ihmisten keskellä. Nooa usko tuli todelliseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun hän aloitti arkin rakennustyön tyhjästä. Hänellä ei ollut mitään mallikuvaa tai mielikuvaa, millaisia arkkeja tai laivoja olisi olemassa. Hän ei mahdollisesti edes tiennyt, mikä laiva on. Mutta kuitenkin hän toteutti Jumalan antaman tehtävän. Hän rakensi arkin so. laivan, joka nykytietojen mukaan oli 150 metriä pitkä, 25 metriä leveä ja 15 metriä korkea.

Yhdysvaltain Kentuckyn osavaltiossa, Williamstownin kaupungin lähellä keskellä peltoa, on nähtävillä ”täydellinen” puinen Nooan arkki -kopio, joka on rakennettu Raamatusta saatujen mittojen ja ohjeiden mukaan. Arkissa on sisällä kolme kerrosta ja paljon eläimiä niin kuin Raamatussa kerrotaan. Jumala siis antoi Nooalle tarkat ohjeet, kuinka arkki rakennetaan, mutta hän rakensi Nooan kautta myös luottamusta siihen, että hänen lupauksensa ovat varmat. Raamattu ei tarkasti kerro, kuinka kauan arkin rakentaminen kesti, mutta hetkessä ei suuri laiva valmistunut. Joidenkin arvioiden mukaan arkin rakentaminen olisi kestänyt 120 vuotta. 120 pitkää vuotta.

Usko ja luottamus Jumalaan sai Nooan uskomaan sellaiseen, jota ei ollut vielä nähtävissä; uskomaan vedenpaisumukseen. Nooa oli kuuliainen Jumalan tahdolle ja rakensi kuivalle maalle ison arkin so. laivan. Uskon kautta Nooa luotti Jumalan ilmoitukseen suuresta tulvasta, joka tuhoaisi kaiken maan päältä. Ainoastaan Nooa perhekuntineen pelastui. Kun Jumala kutsui Nooan rakentamaan arkkia, hänellä oli edessään valinta. Mitä tehdä? Olenko edelleen Jumalalle kuuliainen, vaikka en edes tiedä mikä sadepisara tai vedenpaisumus on? Enkä ole koskaan nähnyt edes arkkia so. laivaa. 

Nooa olisi voinut vedota 600 vuoden ikäänsä ja ajatella, että hänellä on jo täysi oikeus olla levossa ja vaatia Jumalaa tekemään työnsä; vaikka sitten jonkun toisen kautta. Mutta Nooa valitsi toisen, selkeästi vaativamman vaihtoehdon. Hän päätti uskoa ja toimia aktiivisesti. Nooa aloitti arkin rakennusprojektin Jumalan antamien tarkkojen ohjeiden mukaan. Nooan täytyi kerätä valtavat määrät rakennuspuuta ja muotoilla ne rakentaakseen arkin. Nooalla ei ollut muuta syytä ajatella, että vedenpaisumus tulisi, sillä hänellä oli Jumalan lupauksen sana.

Voimme vain kuvitella millaiselta Nooasta on mahtanut tuntua ehkä kuukausien ehkä vuosien ehkä vuosikymmenten saatossa, kun hän arkkia rakensi. Aivan varmasti Nooa kuuli lukemattomia solvauksia ja huutoja, että ”tuossa tuo kylähullu rakentaa. Miehellä täytyy olla kaikki ruuvit löysällä päästä, kun rakentaa tuollaista valtavaa laatikkoa kuivalle maalle. Vettä ei näy missään. Ja mikä yleensä jokin vesisade tai vedenpaisumus on?” ”Hän on täysin hullu ja järjetön, käy sääliksi hänen vaimoaan ja perhettään.” 

Varmasti Nooallakin oli aikaa pohtia sitä, tuleekohan ensimmäistäkään sadevesipisaraa putoamaan, vai olenko kuullut ja ymmärtänyt Jumalan äänen väärin? Vuosien ja ehkä vuosikymmenten vieriessä ohi, Nooa saattoi ajatella, että pitäisikö jättää tämä rakennusprojekti kesken? Siirtyisin asumaan jonnekin muualle, jossa kukaan ei tunnista minua ja perhettäni. Voisin aloittaa alusta. Ajan kuluessa Nooalla saattoi olla hetkiä, jolloin hän pohti, olivatko hänen pilkkaajansa oikeassa. Kaiken kaikkiaan hän voitti heidän säälimättömän pilkkapäivänsä joka päivä, vuosi vuodelta. Mutta hän päätti: jatkan rakentamista! Jatkan rakentamista. Jaksan edelleen uskoa Jumalan ääneen ja Hänen antamaansa tehtävään. Nooa totteli Jumalaa, viimeisteli hänen työnsä ja pysyi uskossa loppuun asti.

Voimme oppia paljon Noaan elämästä ja tästä rakennusprojektista. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, ettei Nooan arkki tai Nooan usko yksistään ole keskeisellä sijalla kertomuksessa. Keskeinen tekijä on Jumala, joka on Nooan uskon lähde. Hyvä kysymys tänäkin päivänä on: ”Jos ja kun olemme saaneet saman uskon Jumalalta kuin Nooa, miksi kuuliaisuutemme Jumalaa kohtaan näyttäisi olevan heikompaa, hauraampaa ehkä jopa valheellista?”Miksi emme toimi Jumalan antaman tehtävän mukaisesti? Mikä estää meitä? On totta, ettei meitä kaikkia ole kutsuttu rakentamaan suuria arkkeja so. veneitä, mutta meidät so. jokainen kristitty on kutsuttu olemaan uskollinen Jumalalle. Jos ja kun Jumala on sinulle ja minulle puhunut jostakin tehtävästä tai asiasta, joka tulee suorittaa, miksi emme ole olleet kuuliaisia Jumalan äänelle? Puolestaan jos olemme olleet uskollisia Jumalan antamalle puheelle so. tehtävälle, eikö olekin ollut hienoa saada olla toteuttamassa häneltä saatua tehtävää? 

En halua ketään meitä syyllistää tai ahdistaa, mutta kyselen vain. Ainahan saa kysyä, mutta vastata ei tarvitse. Onko Jumala puhunut meille? Olemmeko saaneet toimeksiantoja, jotka ovat jääneet tekemättä? Löytääkö Jumala sinut tänä päivänä uskollisena Hänen seuraajanaan? 

Blogitekstin alkupuolella olevassa Heprealaiskirjeen jakeessa (11:7), jossa puhutaan Nooan uskosta, viitataan ennen kaikkea ja erityisesti näkymättömiin asioihin, sillä se on ”varmuutta siitä, mitä toivotaan, vakaumusta so. uskoa siitä, mitä ei näy” (Hepr. 11:1). Harvojen kristittyjen so. uskovien on täytynyt elää vakaumuksensa so. uskon mukaan asioista, joita ei ole nähnyt kuten Nooa. Nooalle Jumalan lupauksen sana kuitenkin riitti. Hän ymmärsi Jumalan luonteen ja uskoi, että Jumala tekisi sen, mitä Hän oli sanonut. Hänen uskonsa oli Herraan ja yksin Herraan. Tällä uskolla, joka kantoi hedelmää hänen rakentaessaan arkkia, ”hän tuomitsi maailman” (Hepr. 11:7). Rakentamisen ajan ihmisillä oli mahdollisuus kuulla Nooalta, että miksi ihmeessä hän rakentaa niin järjettömältä tuntuvaa laivaa. Apostoli Pietari kutsuu Nooaa vanhurskauden julistajaksi (2. Piet. 2:5) eli Nooa julisti, että ihmisten tulisi kääntyä ennen kuin on liian myöhäistä. Ensimmäisessä kirjeessään Pietari kirjoittaa, että Jumala ”Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin” (1. Piet. 3:20). 

Mitä Jumala siis odotti kärsivällisesti? Sitäkö, että hän pääsee vihdoin tuhoamaan ihmiskunnan? Ei, vaan sitä, että ihmiset kääntyisivät pahoilta teiltänsä. “Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää.” (Hes. 33:11) Jumala on aivan uskomattoman kärsivällinen. Tiedätkö, tänäänkin pelkästään Jumalan lupauksiin uskomisen kautta Herra pitää meitä myös vanhurskaina (Room. 4). Heprealaiskirjeen kirjoittajan mukaan usko antaa meille luottamusta näkymätöntä tulevaisuutta kohtaan (Hepr. 11:1). Kun luotamme Jumalaan, sen perusteella, mitä tiedämme Hänestä, toimimme Hänen tahtonsa mukaan. Se on se ”usko”, jota Jumala suosittelee, ja jota vaaditaan miellyttääkseen Häntä.

Uskon, että kun sinä ja minä olemme vanhurskaita so. oikeamielisiä Jumalan edessä, Jumalan hämmästyttävä armo koskettaa koko elämäämme, perhettämme, seurakuntiamme, paikkakuntaamme, koko maatamme ja lopulta koko maailmaa. Jumala on pitkämielinen. Hän odottaa. Meidän yhteinen tehtävämme kristittyinä so. uskovina on rakentaa Kristuksen Jeesuksen seurakuntaa. Mutta tämän lisäksi meillä voi olla jokin projekti tai elämäntehtävä, joka on vielä kesken tai aloittamatta, jonka rakentamiseen Jumala valmistelee sinua ja minua. Ei kiinnitetä huomiota siihen, näyttääkö taivas vielä pilvettömältä, vaan toimitaan rohkeasti.

Tänään voimme päättää miten valitsemme jatkossa. Jos Jumala puhuu rakentamisesta, rakennetaan. Kun hän puhuu anteeksiantamisesta, annetaan anteeksi. Kun hän puhuu lähimmäisen rakastamisesta, rakastetaan. Kun hän puhuu uskollisuudesta, ollaan uskollisia. Kun hän pyytää tulemaan luokseen, mennään ja jäädään asumaan Hänen luoksensa. Jatka ystävä rakentamista!

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Jumalan valtakunta

Julkaistu : 21.2.2024

Jumalan rakkauden uhritie

Julkaistu : 7.2.2024

Vähän kasteesta

Julkaistu : 24.1.2024

Jeesus on vastaus

Julkaistu : 10.1.2024

Minun rukoukseni

Julkaistu : 20.12.2023

Kuolemaa ei enää ole

Julkaistu : 6.12.2023

Parannuksen saarna

Julkaistu : 22.11.2023

Kristuksen kokoinen portti

Julkaistu : 8.11.2023

Sateen kohina kuuluu jo

Julkaistu : 25.10.2023

Vahvalla perustuksella

Julkaistu : 11.10.2023

Ahdistusten kautta voittoon

Julkaistu : 13.9.2023

Tunnetko sinä Jeesuksen?

Julkaistu : 16.8.2023

Valheellisen tiedon levittäminen

Julkaistu : 2.8.2023