Itsensä kieltäminen

Marko Kaikula: 

Nostan muutaman ajatuksen esille tutusta Raamatun tekstistä, joka löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta yhdeksän (9) ja jakeista 23-26: 

Jeesus sanoi kaikille: Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elä­mänsä, kadottaa sen, mutta joka ka­dottaa elämänsä minun tähteni, pelas­taa sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaik­ka hän voittaisi omakseen koko maail­man, mutta saattaisi itsensä tuhoon tai turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja Isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa. 

Tämä tekstikohta on yksi selkein ja samalla haastavin kuvaus Raamatussa kristityn elämän suuntaamisesta Jeesuksen tahdon mukaisesti. Jeesus puhuu nämä ehtosanat kaikille seuraajilleen. Ei pelkästään opetuslapsilleen, vaan kaikille. Jeesus tuo esille itsensä kieltämisen, ristin ottamisen ja seuraamisen.

Jakeessa 23 Jeesus tuo perustavanlaatuisen näkökulman esille. Kaikki kolme sanaa: itsensä kieltäminen, ristin ottaminen ja seuraaminen ovat käskymuodossa. Lisäksi Jeesus tuo jakeessa 26 esille, ettei kenenkään ihmisen tulisi hävetä Häntä ja Hänen sanojaan.

Jeesus käyttää sanoja itsensä kieltäminen ja ristin ottaminen sellaisessa muodossa (aoristi), joka tarkoittaa sanojen olevan perustana kolmannelle, eli seuraamiselle. Jeesus siis osoittaa, että itsensä kieltäminen ja ristin ottaminen muodostavat sitovan perustan opetuslapseudelle so. Hänen seuraamiseensa. Mutta Hänen seuraamisensa (preesens) on jatkuvaa, loputonta. Seuraamisessa kasvetaan perustan eli itsensä kieltämisen ja ristin ottamisen kautta.

Teksti osoittaa, että Jeesuksen seuraamisessa meidän tulee tietoisesti suuntautua kohti Jumalan tahtoa kieltäytymällä nöyrällä mielellä oman elämämme tahdosta ja suunnitelmista.

Itsensä kieltäminen. Mistä Jeesus puhuu? 

Itsensä kieltämisellä Jeesus puhuu siitä, että ihminen on valmis luopumaan itsekkäistä haluistaan ja turvan asettamisesta maailmaan ja maailman asioihin. Se on omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden asettamista taka-alalle. Itseys so. oma tahto ei ole enää johdossa, vaan Jumala on johdossa!

Sana kieltäköön merkitsee tässä kääntymistä pois itsestä. Se on toisen suunnan valitsemista. Usein tällä Jeesuksen sanalla itsensä kieltämisellä ajatellaan sitä, ettei kristityillä so. uskovilla saa olla itsekunnioistusta laisinkaan. Jeesus ei tarkoita sitä, että meidän tulee luopua itsemme kunnioittamisesta tai itseluottamuksesta. Ei näin. Jeesus tarkoittaa sitä, että Hänen seuraajansa kääntyvät omasta tahdostaan ja itsestään Kristuksen johdettavaksi ja Hänen tahtoonsa suostuen ja alistuen.

Itsensä kieltäminen on vaikeaa. Saatamme mieluimmin sanoa, että olen valmis olemaan kristitty, mutta en halua olla Jeesus-intoilija. Tiedättekö, itsensä kieltäminen ei ole vaihtoehto. Se on todellisen kristityn tie, jolle hän antautuu koko sydämellään, koko sielullaan, koko voimallaan ja koko ymmärryksellään. Itsensä kieltäminen voidaan ymmärtää tänä päivänä monessa eri asiayhteydessä.

Vanhemmat joutuvat useinkin lastensa vuoksi luopumaan tai jättämään jonkin asian tai harrastuksen taka-alalle. Lapsen huolenpito ja hyvinvointi koetaan ensisijaisena ja tärkeänä, ja tällöin vanhempi on valmis luopumaan jostakin itselle tärkeästä toiminnasta. Usein tämä jostakin asiasta luopuminen lapsiperheessä koskettaa ennen kaikkea äitejä.

Aviopuolisot joutuvat ainakin silloin tällöin kääntymään pois omista itsekkäistä haluistaan ja menoistaan. On otettava toinen huomioon, jotta sopu säilyy. ”Rakkaus ei etsi omaa etuaan”, niin kuin Paavali kirjoittaa 1. Korinttilaiskirjeen luvussa 13. Tässäkin asiassa meillä ihmisillä on paljon oppimista ja parannettavaa.

Työpaikoillamme voimme toimia niin, että emme tavoittele vain itsellemme kunniaa ja hyötyä, vaan koko työyhteisölle. Olemme valmiita kääntymään omasta ensisijaisesta edustamme pois, ja katsomaan koko työyhteisön etua, vaikka se aiheuttaisi lisätyötä itselle ja oman kunnian vähenemistä.

Mutta ennen kaikkea itsensä kieltäminen tulee olla elämässämme Jumalan edessä kohdallaan. Se tarkoittaa sitä, että etsimme Hänen tahtoaan ja vietämme aikaa Hänen edessään, jotta Hän voi viedä ja johtaa askeleitamme Hänen meille viitoittamansa tien mukaisesti. Ja tässä meillä kristityillä on todella paljon oppimista ja parannettavaa!

Blogi

Tällä sivulla julkaistaan eri kirjoittajien blogi-kirjoituksia. Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Oriveden helluntaiseurakunnan virallista linjaa so. Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohtia, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta kristillisestä uskosta ja elämästä. Hyviä lukuhetkiä!

TEKIJÄNOIKEUS:

Tekstien luvaton käyttö ja/tai kopioiminen ilman kirjoittajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaan kielletty. Lyhyitä otteita ja linkkejä voi käyttää kunhan tekijän nimi ja linkki blogiin on selkeästi ja asianmukaisesti esillä.

Blogia kirjoittavat:

  • Raimo Nousiainen

Uusimmat blogitekstit

Jumala lähettää Pyhän Hengen

Julkaistu : 12.6.2024

Jeesus tulee! Oletko valmis?

Julkaistu : 29.5.2024

Pyhän Hengen odotus

Julkaistu : 15.5.2024

Ymmärtäväiset ja tyhmät

Julkaistu : 1.5.2024

Rukouksen voima

Julkaistu : 17.4.2024

Vainko nimi kristityn?

Julkaistu : 3.4.2024

Me kyllä sanomme

Julkaistu : 20.3.2024

Pyhästä Hengestä

Julkaistu : 6.3.2024

Jumalan valtakunta

Julkaistu : 21.2.2024

Jumalan rakkauden uhritie

Julkaistu : 7.2.2024

Vähän kasteesta

Julkaistu : 24.1.2024

Jeesus on vastaus

Julkaistu : 10.1.2024

Minun rukoukseni

Julkaistu : 20.12.2023